Nyhetsbrev från Svensk Däckåtervinning
– en del av den cirkulära ekonomin

SEPTEMBER 2018

Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

Fyllnadsmaterial av återvunnet däckmaterial har lägre miljöpåverkan än alternativa material på en rad mätbara sätt, sett över hela livslängden. Det visar en ny livscykelanalys som studerat de vanligaste materialen som används på fotbollsplaner.

En livscykelanalys studerar miljöpåverkan genom hela produktens livslängd. En livscykelanalys kan därför vara ett bra verktyg för att jämföra potentiell miljönytta vid valet av till exempel fyllnadsmaterial för allvädersplaner.

Den livscykelanalys som Ragn-Sells låtit göra, tillsammans med Svensk Däckåtervinning och Norsk Dekkretur, visar att återvunnet däckmaterial (SBR) har lägst miljöpåverkan i samtliga åtta studerade kategorier. Det handlar bland annat om klimatutsläpp, hur mycket fossil energi som går åt, försurning och användandet av jordbruksmark.

Nytillverkade alternativ till SBR, som etenpropengummi (EPDM) och termoplastiskt gummi (TPE), ger betydligt större påverkan på klimatet än det återvunna däckmaterialet. EPDM leder till 15 gånger större utsläpp av växthusgaser än SBR, medan TPE ger 28 gånger så stora utsläpp. Sett till planens livslängd är det alltså svårt att motivera valet av gummimaterial gjort av jungfruliga råvaror. De marknadsförs ibland som bra miljöval, men sådana påståenden saknar ett helhetsperspektiv på vad som är bra för miljön.

 

Läs mer här

Läs och ladda ned hela livscykelanalysen på däckgranulat här.

 


Miljöforskningen tar genvägar till önskade resultat

Miljöforskningen tar genvägar till önskade resultat

Vetenskap har övergetts till förmån för rena hypoteser. Färska exempel på detta är att kobolt i svenska dubbdäck skulle skörda liv i Kongo-Kinshasa...

Breddfotboll på konstgräs värd miljarder för samhället

Breddfotboll på konstgräs värd miljarder för samhället

Drygt 24 miljarder kronor. Det är värdet på de positiva ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter som svensk breddfotboll skapar, enligt en "so...

Om Svensk Däckåtervinning
Svensk Däckåtervinning (SDAB) administrerar sedan 1994 det lagstadgade producentansvaret för däck (förordning 1994:1236). SDAB är icke vinstdrivande och har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används till. Däremot verkar SDAB för att återvunna däck ska komma till så stor säker nytta som möjligt inom ramen för cirkulär ekonomi. De senaste åren har insamlings- och återvinningsgraden överstigit 100 procent.

 

I tidigare nyhetsbrev
Frågor och svar om Allvädersplaner

Frågor och svar om Allvädersplaner

Här kan du få svar på många frågor kring allvädersplaner. Är de säkra att idrotta på? Varför behövs gummikorn och finns det andra alternativ? Vad h...

I huvudet på en Ekotoxikolog

I huvudet på en Ekotoxikolog

Re:Bounce har träffat Ragn-Sells Ekotoxikolog Sara Stiernström, som ägnar stora delar av sin arbetsvecka åt kontroll och kvalitetssäkring av materi...

Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Den sista fotbollsmatchen på grus är spelad i Solna. Nu är det enbart allvädersplaner som gäller för stadens fotbollsmatcher. Totalt har Solna Stad...

För dig som vill veta mer

För dig som vill veta mer

Hur kan vi förbättra hanteringen av våra resurser? Kan du påverka? På Gummiportalen hittar du kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjä...

Blake ger gamla däck liv

Blake ger gamla däck liv

- Jag började göra däckskulpturer 2013. Vad har du fått för respons? - Den har varit helt fantastisk. Jag hade aldrig förväntat mig att mina däck...

Mikroplaster i havet - genmäle

Mikroplaster i havet - genmäle

Den 7 mars presenterade Naturvårdsverket och IVL den rapport som regeringen beställt angående mikroplaster i havet. Rapportens huvudtema är att gum...

Ökad transparens

Ökad transparens

Svensk Däckåtervinning verkar för ökad transparens vid användning av material i olika tillämpningar För Svensk Däckåtervinning betyder det att:...

Lika villkor

Lika villkor

Svensk Däckåtervinning verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika kr...

Viveca gör cykelbanan mjukare

Viveca gör cykelbanan mjukare

Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister h...