Nyhetsbrev från Svensk Däckåtervinning
– en del av den cirkulära ekonomin

SEPTEMBER 2018

Återvunna däck klarar EU:s nya gränsvärden, men det gör inte din middag

I augusti 2018 publicerade den europeiska kemikalieinspektionen ECHA ett förslag på nya tuffare gränsvärden för ämnet PAH 8 i granulat från återvunna däck, som används i bl a konstgräsplaner. Det granulat som kommer från däck insamlade i Sverige klarar det nya gränsvärdet med mycket god marginal. 

De små mängder PAH 8 som finns i däck är betydligt mindre än i maten vi dagligen äter. Dessutom är de hårt kemiskt bundna och medför ingen risk vid tillverkning eller bruk av däck eller återvunnet material. Svenska kommuner och fotbollsklubbar kan med andra ord fortsätta att använda granulat från återvunna däck i konstgräsplaner med gott samvete.

Grönt ljus för spel på konstgräs med däckgranulat

Efter en omfattande studie gav den europeiska kemikalieinspektionen, ECHA, 2017 grönt ljus till att spela på konstgräsplaner med däckgranulat som fyllnadsmaterial. Samtidigt beslöts att ett lägre gränsvärde för PAH (polycykliska aromatiska kolväten) behövs för att säkerställa att de granulat som används till konstgräsplaner inom EU verkligen håller tillräckligt låga nivåer. I dagsläget ligger gränsvärdet, som inte är specifikt kopplat till konstgräs, på 100 mg/kg.

Det förslag som presenterades i augusti 2018 innebär en ny gräns för PAH 8 på 17 mg/kg för däckgranulat som används till bl a konstgräsplaner, andra sportarenor och lekplatser. Detta klarar granulatet från däck insamlade i Sverige med god marginal, vars innehåll av PAH 8 ligger under 10 mg/kg och därmed långt under det föreslagna gränsvärdet.

– Svensk Däckåtervinning välkomnar att EU föreslår skärpta och tydliga gränsvärden för fyllnadsmaterial till konstgräsplaner. Det granulat som kommer från däck insamlade i Sverige medför inte några negativa effekter på spelares och personals hälsa, utan idrottssverige kan lugnt fortsätta utbyggnaden av konstgräsplaner med SBR-material. Sett över ett livscykelperspektiv innebär det en vinst för både hälsa, ekonomi och miljö, säger Fredrik Ardefors, VD Svensk Däckåtervinning.

 


 

Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden?

Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden?

Idag använder vi våra resurser som om vi har 4,2 jordklot, ett brutalt överuttag som måste stoppas nu. Det finns en missuppfattning om att om vi ba...

Så blir konstgräsplaner mer cirkulärekonomiska

Så blir konstgräsplaner mer cirkulärekonomiska

Det finns drygt 600 000 aktiva idrottare som vill spela fotboll året runt och naturgräsplanerna räcker inte för att förse alla med speltid. Konstgr...

Om Svensk Däckåtervinning
Svensk Däckåtervinning (SDAB) administrerar sedan 1994 det lagstadgade producentansvaret för däck (förordning 1994:1236). SDAB är icke vinstdrivande och har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används till. Däremot verkar SDAB för att återvunna däck ska komma till så stor säker nytta som möjligt inom ramen för cirkulär ekonomi. De senaste åren har insamlings- och återvinningsgraden överstigit 100 procent.

 

I tidigare nyhetsbrev
Frågor och svar om Allvädersplaner

Frågor och svar om Allvädersplaner

Här kan du få svar på många frågor kring allvädersplaner. Är de säkra att idrotta på? Varför behövs gummikorn och finns det andra alternativ? Vad h...

I huvudet på en Ekotoxikolog

I huvudet på en Ekotoxikolog

Re:Bounce har träffat Ragn-Sells Ekotoxikolog Sara Stiernström, som ägnar stora delar av sin arbetsvecka åt kontroll och kvalitetssäkring av materi...

Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Den sista fotbollsmatchen på grus är spelad i Solna. Nu är det enbart allvädersplaner som gäller för stadens fotbollsmatcher. Totalt har Solna Stad...

För dig som vill veta mer

För dig som vill veta mer

Hur kan vi förbättra hanteringen av våra resurser? Kan du påverka? På Gummiportalen hittar du kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjä...

Blake ger gamla däck liv

Blake ger gamla däck liv

- Jag började göra däckskulpturer 2013. Vad har du fått för respons? - Den har varit helt fantastisk. Jag hade aldrig förväntat mig att mina däck...

Mikroplaster i havet - genmäle

Mikroplaster i havet - genmäle

Den 7 mars presenterade Naturvårdsverket och IVL den rapport som regeringen beställt angående mikroplaster i havet. Rapportens huvudtema är att gum...

Ökad transparens

Ökad transparens

Svensk Däckåtervinning verkar för ökad transparens vid användning av material i olika tillämpningar För Svensk Däckåtervinning betyder det att:...

Lika villkor

Lika villkor

Svensk Däckåtervinning verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika kr...

Viveca gör cykelbanan mjukare

Viveca gör cykelbanan mjukare

Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister h...