Nyhetsbrev från Svensk Däckåtervinning
– en del av den cirkulära ekonomin

SEPTEMBER 2018

Så blir konstgräsplaner mer cirkulärekonomiska

Det finns drygt 600 000 aktiva idrottare som vill spela fotboll året runt och naturgräsplanerna räcker inte för att förse alla med speltid. Konstgräsplaner tillför därmed en efterfrågad nytta och behövs för fotbollen. Samtidigt pågår en debatt om att konstgräsplaner inte skulle vara säkra för hälsa och miljö. Men enligt den europeiska kemikalieinspektionen (ECHA) är de risker som finns negligerbara och hanterbara och enligt en livscykelanalys av IVL ger konstgräsplaner med återvunnet däckgummi minst miljöbelastning jämfört med alternativen. I seminariefilmen från Almedalen 2018 diskuteras hur planerna kan skötas ännu bättre och därmed bidra till ökad cirkulär ekonomi.

 


Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden?

Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden?

Idag använder vi våra resurser som om vi har 4,2 jordklot, ett brutalt överuttag som måste stoppas nu. Det finns en missuppfattning om att om vi ba...

Återvunna däck klarar EU:s nya gränsvärden, men det gör inte din middag

Återvunna däck klarar EU:s nya gränsvärden, men det gör inte din middag

I augusti 2018 publicerade den europeiska kemikalieinspektionen ECHA ett förslag på nya tuffare gränsvärden för ämnet PAH 8 i granulat från återvun...

Om Svensk Däckåtervinning
Svensk Däckåtervinning (SDAB) administrerar sedan 1994 det lagstadgade producentansvaret för däck (förordning 1994:1236). SDAB är icke vinstdrivande och har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används till. Däremot verkar SDAB för att återvunna däck ska komma till så stor säker nytta som möjligt inom ramen för cirkulär ekonomi. De senaste åren har insamlings- och återvinningsgraden överstigit 100 procent.

 

I tidigare nyhetsbrev
Frågor och svar om Allvädersplaner

Frågor och svar om Allvädersplaner

Här kan du få svar på många frågor kring allvädersplaner. Är de säkra att idrotta på? Varför behövs gummikorn och finns det andra alternativ? Vad h...

I huvudet på en Ekotoxikolog

I huvudet på en Ekotoxikolog

Re:Bounce har träffat Ragn-Sells Ekotoxikolog Sara Stiernström, som ägnar stora delar av sin arbetsvecka åt kontroll och kvalitetssäkring av materi...

Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Den sista fotbollsmatchen på grus är spelad i Solna. Nu är det enbart allvädersplaner som gäller för stadens fotbollsmatcher. Totalt har Solna Stad...

För dig som vill veta mer

För dig som vill veta mer

Hur kan vi förbättra hanteringen av våra resurser? Kan du påverka? På Gummiportalen hittar du kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjä...

Blake ger gamla däck liv

Blake ger gamla däck liv

- Jag började göra däckskulpturer 2013. Vad har du fått för respons? - Den har varit helt fantastisk. Jag hade aldrig förväntat mig att mina däck...

Mikroplaster i havet - genmäle

Mikroplaster i havet - genmäle

Den 7 mars presenterade Naturvårdsverket och IVL den rapport som regeringen beställt angående mikroplaster i havet. Rapportens huvudtema är att gum...

Ökad transparens

Ökad transparens

Svensk Däckåtervinning verkar för ökad transparens vid användning av material i olika tillämpningar För Svensk Däckåtervinning betyder det att:...

Lika villkor

Lika villkor

Svensk Däckåtervinning verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika kr...

Viveca gör cykelbanan mjukare

Viveca gör cykelbanan mjukare

Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister h...