Ateljé

Utställningsateljé

Svensk Däckåtervinning har skapat en utställningsateljé på sitt huvudkontor i Vaxholm utanför Stockholm. Möjligheten att förmedla budskap via känsel, syn, färg och form kommer att vara ett viktigt komplement i verksamheten, för att sprida kännedom och kunskap om däckåtervinning generellt och om materialet, den återvunna däckråvaran, specifikt.

Rummet ger en övergripande introduktion om Sveriges däckåtervinning, från råvara till färdiga produkter med användning i såväl hem som offentliga rum. Ett rum att besöka för både allmänhet, branschfolk och aktörer inom arkitektur, byggnad/konstruktion och formgivning. Med ateljén vill Svensk Däckåtervinning bjuda in till en upplevelse som skapar både inspiration och nyfikenhet, samt förmedla ett intryck av materialet och dess karaktär som något användbart, innovativt och viktig.

I anslutning till Svensk Däckåtervinnings största däckåtervinningsanläggning i Linköping kommer liknande utställningsateljé att byggas samt en verksamhetsanläggning. Denna anläggning kommer fokusera på workshops, kurser och föreläsningar om återvunnet däckgummi. I förlängningen är ambitionen att bredda konceptet genom att bjuda in andra branscher och aktörer inom återvinning till att föreläsa och utbilda om hur dem jobbar med återvinning. Tillsammans öppnas det upp en möjlighet att lyfta värdet av att använda redan befintligt material och därmed öka materialåtervinningen.