Ny organisation

Senast uppdaterad: 2023-01-23

Svensk Däckåtervinning (SDAB) har sedan 1994 under producentansvaret för däck ansvarat för Sveriges däckåtervinning i samarbete med en totalentreprenör. Från 1 januari 2023 sker förändringar inom däckåtervinningen i Sverige. Svensk Däckåtervinning ansvarar tillsammans med dynamiska samarbetspartners för landets insamling och återvinning av uttjänta däck i egen regi. En unik och världsledande återvinningsorganisation driftsätts i syfte att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran.

Varför tar vi det här klivet? 

Utifrån en förändrad omvärld och högre krav från såväl lagstiftare som däckproducenter genomförde Svensk Däckåtervinning (SDAB) 2020 en omvärldsanalys av framtidens återvinningsalternativ. Flera parametrar hade börjat peka åt fel håll och materialåtervinningen minskade när den borde öka. Tanken föddes på en helt ny typ av system där egen rådighet och dynamiska samarbeten identifierats som framgångsparametrar. Tanken blev till verklighet och den 1 januari 2023 realiseras projekt ”SDAB 2.0”, en unik och världsledande däckåtervinningsorganisation och det ojämförligt största som hänt Svensk Däckåtervinning sedan starten 1994. Förhoppningarna är många och möjligheterna likaså.

Öka materialåtervinningen 

Svensk Däckåtervinning verkar och strävar mot att materialet, utifrån ett systemperspektiv, ska tas till vara och kommer till så stor nytta som möjligt i kloka tillämpningar för både människa och miljö. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi, utveckla ett återvinningssystem som inspirerar till skapande och kreativitet och som driver utvecklingsfrågor i nya tillämpningar där materialåtervinningen ökar. I rollen som producentansvarsorganisation vill Svensk Däckåtervinning med däckgummi som exempel tillföra nya perspektiv om återvinning av komplexa material och den hävstång det kan ge. Däckgummi som ett högteknologiskt material är en oväntad resurs, förutsatt att dess egenskaper investeras i användningsområden där dem kommer till sin fulla rätt, för människa och miljö som prestation och behov. Förhoppningen är en däckåtervinningsorganisation som bidrar med inspiration, kreativitet och nya perspektiv om däckåtervinning generellt och materialets karaktär specifikt.  

 

Relaterade länkar