Projekt SDAB 2.0

Senast uppdaterad: 2022-01-04

Projekt ’SDAB 2.0’, som drivs av Svensk Däckåtervinning AB (SDAB), innebär att dagens däckåtervinningsmodell under producentansvaret för däck moderniseras och utvecklas. Från en upphandlad totalentreprenör för den fysiska hanteringen av uttjänta däck övergår Svensk Däckåtervinning till att själva, tillsammans med dynamiska samarbetspartners, ansvara för landets däckåtervinning. Förutom insamling av ca 90,000 ton däck som tjänats ut och processhantering av materialet, innebär övergången samtidigt ansvar för i vilka användningsområden som den återvunna däckråvaran bör investeras i. 

Vad möjliggör det nya systemet?

Rådighet av återvinningen gör det möjligt att fler däck som tjänats ut materialåtervinns i kloka tillämpningar, där materialets egenskaper kommer till sin fulla rätt och gör som mest nytta i balans mellan människa och miljö, prestation och behov. Svensk Däckåtervinning vill i det arbetet lyfta systemperspektiv som en förutsättning för att enklare komma fram till den lösning som är allra bäst för miljön när alla faktorer vägs samman. Den nya återvinningsorganisationen skapar samtidigt förutsättningar att driva utvecklingsfrågor för fler och nya användningsområden där materialåtervinningen och värdet av den återvunna däckråvaran ökar. I arbetet att utveckla ett återvinningssystem som inspirerar till skapande och kreativitet vill Svensk Däckåtervinning underlätta möjligheten att bidra med kunskap och kännedom om hur Sveriges däckåtervinningssystem fungerar samt bidra med inspiration och nyfikenhet om materialet karaktär, dess kapacitet och potential. 

Flaggskeppsanläggning vid Tekniska Verken, Linköping  

Att öka materialåtervinningen är en central faktor till etableringen av den nya organisationssatsningen. I det arbetet byggs nya återvinningsanläggningar runt om i Sverige, med flaggskeppsanläggningen placerad i Linköping i anslutning till Tekniska Verken. Anläggningen som hanterar 42,000 ton uttjänta däck är en nyckelspelare i arbetet att öka just materialåtervinningen.

Nästan hela återvinningsprocessen vid den nya anläggningen kommer att ske under tak eller inomhus för att minska miljöpåverkan samt för att skydda stålet som utvinns från att rosta. Dessutom gör det de redan låga bullernivåerna ännu lägre. De uttjänta däcken kommer klippas och finklippas samt granuleras i en specialprocess för utvald granulering. Granulat är en ingångsvara som kan användas i nya tillämpningar. Det är ett helt nytt steg med möjlighet till stort värde. En förberedande del som på sikt blir aktuell är sortering och hantering av inkommande däck för att optimera användningsområden för det återvunna materialet. Olika däcktyper som sommardäck, vinterdäck, entreprenaddäck, lastbilsdäck och däck med punkteringsvätska har olika materialegenskaper som är fördelaktiga i olika sorters tillämpningar. Förbättrad sortering öppnar upp möjligheter för att bättre ta vara på materialets egenskaper och att det investeras i tillämpningar där materialet skapar värde och gör som mest nytta.

I övergången av den nya organisationsstrukturen har Svensk Däckåtervinning inlett samarbete med ett flertal leverantörer, transportörer och entreprenörer. 

Uppdaterad infrastruktur

I samband med den nya organisationsstrukturen har infrastrukturen uppdaterats kring däckupphämtning, både i form av nya transportupphandlingar och kring logistik. Däckverkstäder, återvinningscentraler eller annan däckupphämtningsplats beställer numera däckhämtning via mobil eller dator med hjälp av en skräddarsydd applikation. En tidsenlig app i syfte att underlätta, effektivisera och optimera upphämtning av uttjänta däck, både som kund som chaufför. För upphämtning av uttjänta däck behöver man vara ansluten hos Svensk Däckåtervinning. Vänligen kontakta kundtjanst@sdab.se om du vill ansluta till Svensk Däckåtervinning. 

Läs mer om hur du blir kund samt beställer upphämtning av däck.

Mål

 • ​Sprida hopp och glädje genom att visa på konstruktiva och ibland oväntade lösningar på svåra problem
 • Föregå med gott exempel och vara en modell för andra länders däckåtervinning och andra svenska aktörer inom annan återvinning
 • Öka värdet på återvunnet material genom bland annat transparens, kvalitet, och kunskap
 • Ersätt dagens export av däck till förbränning i andra länder och världsdelar med inhemsk återvinning och användning
 • Förläng livslängden på materialet till över 20 år innan en ”exit” till pyrolys eller energiutvinning
 • Understödja de naturliga ekosystemen och bidra till att minska negativ mänsklig påverkan på klimatet
 • Etablera den bästa kundservicen för verkstäder, bland annat med hjälp av Appar och ny teknologi
 • Stötta utvecklingen inom nya tillämpningsområden för däckmaterial, tex inom
  • vattenrening
  • fosforfångst
  • kombinationsmaterial betong
  • asfalt
  • plast