Svensk Däckåtervinning – ett kretsloppsföretag

Svensk Däckåtervinning AB är ett kretsloppsföretag som, utan vinst- eller tillväxtintresse, administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck sedan 1994. Svensk Däckåtervinning ägs till 80 % av Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening (DFTF) och till 20 % av Däckspecialisternas Riksförbund (DRF). Styrelsen består av Lars Zacharoff (ordförande), Lars Bergmark, Jacob Lamberg och Jonas Roupé. VD är Fredrik Ardefors.

Svensk Däckåtervinning marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används, men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Vi verkar för att kunskapen om återvunnet däckgummi ska öka och att bra tillämpningar för däckråvara ska premieras.

Så kan uttjänta däck minska aptiten på jordklot

Vi håller på att konsumera sönder vår planet. Att använda större mängder biologiska material är inte heller en hållbar lösning, då det även där sker ett överuttag idag. För att sätta stopp för det hänsynslösa resursslöseriet krävs istället att vi förlänger livslängden på redan uttagna material. För att åstadkomma det måste det ske en systemstrategisk förändring.

Förändring av styrmedel och samverkan

Den största effekten uppnås genom förändring av styrmedel och samverkan. Återvunnet däckmaterial kan tillföra ännu mer nytta till samhället än vad det gör idag. Men för att lyckas med hållbarhet på systemnivå måste vi fokusera på resursfrågan och livscykelperspektivet. Det är dags att sluta betrakta återvunna högteknologiska material som avfall och istället se till materialets nyttomöjligheter. För att åstadkomma detta krävs att det införs ett nytt ramverk för information, styrmedel, värdering och prioritering. Fokus behöver helt enkelt ligga där samverkan och insatser gör störst nytta.

Cirkulär dialog efterfrågas

Vi har påbörjat detta viktiga cirkulära arbete och uppmanar politiker, myndigheter, kommuner och media att haka på tåget. När allt kommer omkring har vi ju bara ett gemensamt mål och det är att se till att vi inte förbrukar mer resurser än vad vår jord klarar av. Här vill vi passa på att bjuda in andra branscher till dialog. Hur arbetar ni för resurshushållning och minskad aptit på jordklot? Låt oss utbyta erfarenheter och tillsammans skapa en samlande plan och en gemensam färdriktning mot det hållbara samhället.

SDABs uppdrag

Svensk Däckåtervinning AB, är däckbranschens svar på förordningen om producentansvar för däck (1994:1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck. Sedan den operativa starten i januari 1995 har varje år mellan 90 och 100 procent av alla uttjänta däck samlats in. De senaste åren är insamlings- och återvinningsgraden överstigit 100 procent. Konsumenterna tar sitt miljöansvar genom att betala en återvinningsavgift vid köp av nya däck.

Förordningen om producentansvar innebär att den som placerar däck på marknaden också måste ta ansvar för hur de hanteras när de tjänat ut. Efterhand har liknande förordningar kommit att omfatta bilar, elektriska och elektroniska produkter, tidningar, wellpapp, kartong, metall, plast och glas. Respektive bransch har bildat materialbolag som samordnar ansvaret för insamling av de återvinningsbara materialen. Övervakande myndighet är Naturvårdsverket och kommunens miljökontor.

Här kan du läsa regelverket i "Förordningen om producentansvar för däck".