Återvinningsavgifter från 1 januari 2023

Företag som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck samt den som tillverkar, importerar eller säljer fordon (personbilar* undantaget) eller redskap försedda med nya däck ska ansluta sig till däckbranschens återvinningssystem och betala återvinningsavgift för däcken till Svensk Däckåtervinning AB. Det står sedan det anslutna företaget fritt att välja om eller hur mycket man vill debitera sina kunder. Till återvinningsavgifter tillkommer lagstadgad moms. Följande prislista gäller mellan Svensk Däckåtervinning AB och anslutna leverantörsföretag tillverkare och importörer. 

Ny kategorisering och återvinningsavgifter för däck levererade från 1 januari 2023.

Återvinningsavgifterna gäller mellan SDAB och företag som är anslutna genom Producentansvarsavtal. Anslutna företag rapporterar kvartalsvis i efterhand till SDAB hur många däck i respektive kategori de för in till Sverige och levererar på den svenska marknaden. Leveranstidpunkten är avgörande för vilken period däcket tillhör, och därmed vilken återvinningsavgift som är tillämplig. Från och med den 1 januari 2023, vilket alltså rapporteras från och med kvartal 1, gäller en ny kategorisering samt prislista. Återvinningsavgifterna finansierar SDAB:s system för landsomfattande insamling och återvinning av producentansvarsdäck.

Uppdatering den 31 mars 2023: En justering har gjorts av kategorierna för jordbruks- och skogsbruksdäck, vilket generellt innebär en lägre återvinningsavgift för vissa dimensioner

 

Se aktuell prislista nedan

Återvinningsavgifter

Ny kategorisering och priser från 2023-01-01. Kategori 50-53 reviderade 2023-03-31

 

Kategori 10

Personbilsdäck och lätta lastvagnsdäck med index under 123
Alla dimensioner

20 SEK/st
 
Kategori 11

Regummerade personbilsdäck och lätta lastvagnsdäck med index under 123 (importerad stomme)
Alla dimensioner

20 SEK/st 

Kategori 20

Moped-, Scooter- och MC-däck
Alla dimensioner

20 SEK/st 

Kategori 30

ATV-däck
Alla dimensioner

20 SEK/st 

Kategori 40  

Buss- och lastvagnsdäck
Alla dimensioner

120 SEK/st
 
Kategori 41  

Regummerade buss- och lastvagnsdäck (importerad stomme)
Alla dimensioner

120 SEK/st

Kategori 50 

Jordbruks-, och skogsbruksdäck
Dimension
0"-15" och 15,1"-22,5" med bredd högst 255 mm

20 SEK/st
 
Kategori 51  

Jordbruks- och skogsbrukdäck
Dimension 15,1"-22,5" med bredd över 255 mm
och 22,6"-39,9" med bredd högst 400 mm
och ≥ 40" med bredd högst 300 mm

120 SEK/st
 
Kategori 52  

Jordbruks- och skogsbruksdäck
Dimension 22,6"-39,9" med bredd över 400 mm
och ≥ 40" med bredd över 300 mm men högst 500 mm 

500 SEK/st
 
Kategori 53  

Jordbruks- och skogsbruksdäck
Dimension ≥ 40" och bredd över 500 mm

700 SEK/st

Kategori 6o 

Entreprenad- och industridäck
Dimension o"-12"

20 SEK/st
 
Kategori 61 

Entreprenad- och industridäck
Dimension 12,1"-22.5"

120 SEK/st
 
Kategori 62 

Entreprenad- och industridäck
Dimension 22,6" -29"

500 SEK/st
 
Kategori 63 

Entreprenad- och industridäck
Dimension 29,1"-49,9"

1300 SEK/st
 
Kategori 64 

Entreprenad- och industridäck
Dimension ≥ 50"

5000 SEK/st

Kategori 70 

Massivgummibanor/press-on-däck
Dimension upp till 15" (381 mm)

120 SEK/st

Kategori 71 

Massivgummibanor/press-on-däck
Dimension större än 15" (381 mm)

220 SEK/st

 

Föijande däck är undantagna frän ätervinningsavgifter:

  • Cykeldäck
  • Flygplansdäck
  • S.k "transportdäck" (skottkärredäck, etc) mindre än 10"

Slangar är inte avgiftsbelagda.
För regummerade däck utgår avgift endast om stommen är importerad (tillskott på marknaden där återvinningsavgift inte erlagts tidigare).
Till återvinningsavgiften tillkommer lagstadgad moms. Prislistan gäller företag anslutna till Svensk Däckåtervinning AB med Producentansvarsavtal

Denna prislista gäller från 2023-01-01
Uppgifterna reviderade 2023-03-31

Ladda ner som PDF