Återvinningsavgifter från 1 januari 2023

Företag som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck samt den som tillverkar, importerar eller säljer fordon (personbilar* undantaget) eller redskap försedda med nya däck ska ansluta sig till däckbranschens återvinningssystem och betala återvinningsavgift för däcken till Svensk Däckåtervinning AB. Det står sedan det anslutna företaget fritt att välja om eller hur mycket man vill debitera sina kunder. Till återvinningsavgifter tillkommer lagstadgad moms. Följande prislista gäller mellan Svensk Däckåtervinning AB och anslutna leverantörsföretag tillverkare och importörer. 

Nya återvinningsavgifter för däck levererade från 1 januari 2023.

Återvinningsavgifterna gäller mellan SDAB och företag anslutna med Producentansvarsavtal. Anslutna företag rapporterar kvartalsvis i efterhand till SDAB hur många däck i respektive kategori som de för in till Sverige och levererar på den svenska marknaden. Leveranstidpunkten är avgörande för till vilken period däcket hör, och därmed vilken återvinningsavgift som är tillämplig. Vid leverans fr om 1 januari 2023, som alltså rapporteras från och med kvartal 1., gäller en ny kategorisering samt prislista.

Återvinningsavgifterna finansierar SDAB:s system för landsomfattande insamling och återvinning av producentansvarsdäck.

Ladda ner PDF över återvinningsavgifterna 

Återvinningsavgifter

 (gäller från 2023-01-01)

Kategori 10

Personbilsdäck och lätta lastvagnsdäck med index under 123
Alla dimensioner

20 SEK/st

Kategori 11

Regummerade personbilsdäck och lätta lastvagnsdäck med index under 123 (importerad stomme)
Alla dimensioner

20 SEK/st 

Kategori 20

Moped-, Scooter- och MC-däck
Alla dimensioner

20 SEK/st 

Kategori 30

ATV-däck
Alla dimensioner

20 SEK/st 

Kategori 40  

Buss- och lastvagnsdäck
Alla dimensioner

120 SEK/st

Kategori 41  

Regummerade buss- och lastvagnsdäck (importerad stomme)
Alla dimensioner

120 SEK/st

Kategori 50 

Jordbruks- och skogsbruksdäck
Dimension 0" - 16,9"

20 SEK/st

Kategori 51  

Jordbruks- och skogsbrukdäck
Dimension 17" -22.5"

120 SEK/st

Kategori 52  

Jordbruks- och skogsbruksdäck
Dimension 22,6"-39,9" samt e 40" med bredd under 500 mm (20")

500 SEK/st

Kategori 53  

Jordbruks- och skogsbruksdäck
Dimension e 40" och bredd över 500 mm (20")

1300 SEK/st

Kategori 6o 

Entreprenad- och industridäck
Dimension o"-12"

20 SEK/st

Kategori 61 

Entreprenad- och industridäck
Dimension 12,1"-22.5"

120 SEK/st

Kategori 62 

Entreprenad- och industridäck
Dimension 22,6" -29"

500 SEK/st

Kategori 63 

Entreprenad- och industridäck
Dimension 29,1"-49,9"

1300 SEK/st

Kategori 64 

Entreprenad- och industridäck
Dimension större än 50"

5000 SEK/st

Kategori 70 

Massivgummibanor/press-on-däck
Dimension upp till 15" (381 mm)

120 SEK/st

Kategori 71 

Massivgummibanor/press-on-däck
Dimension större än 15" (381 mm)

220 SEK/st

 

Föijande däck är undantagna frän ätervinningsavgifter:

  • Cykeldäck
  • Flygplansdäck
  • S.k "transportdäck" (skottkärredäck, etc) mindre än 10"

Slangar är inte avgiftsbelagda.

För regummerade däck utgär avgift endast om stommen är importerad (tillskott på marknaden där återvinningsavgift inte erlagts tidigare)

Till återvinningsavgiften tillkommer lagstadgad moms. Prislistan gäller företag anslutna till Svensk Däckåtervinning AB med Producentansvarsavtal

Denna prislista gäller från 2023-01-01
Uppgifterna reviderade 2022-10-25

Fram till 31 december 2022 gällde följande återvinningsavgifter