Tidigare återvinningsavgifter

Följande priskategori gällde fram till 31 december 2022. 

Kategori I: Avgift: 16:-

 • Personbilsdäck och lätta lastvagnsdäck med index under 123 
 • Alla moped-, scooter- och MC-däck större än eller lika med 10”, med undantag för ”gamla” mopeddäck 16”, 17”, 18” och 19” med hastighetsklass upp t.o.m. J
 • ATV-däck större än eller lika med 10”
 • Lantbruks- och implementdäck fr o m 10" t o m 12", samt övriga med bredd tom 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande
 • Truck- och industridäck upp t o m 12"
 • Massivgummibanor/ press-on däck upp t o m 15" (381 mm)
 • Traktordäck frirullande med bredd upp t o m 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande

Kategori I R: Avgift: 10:-
 • Regummerade personbilsdäck, tillverkade i Sverige, samtliga dimensioner (även RF, men ej C-däck)

Kategori II A: Avgift: 425:-
 • Entreprenad- och industridäck större än 22,5” och upp till och med 29”
 • Traktordäck drivande för jordbruk större än 28" och bredd större än 14.9 eller större än 500/60, 480/65, 420/70, 380/80, 380/85, 380/90
 • Traktordäck drivande för industri och skog större än 24"

Kategori II B: Avgift: 1000:-
 • Entreprenaddäck större än 29"

Kategori III: Avgift: 100:-
 • Traktordäck frirullande, med bredd större än 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande
 • Lantbruks- och implementdäck större än 12", med bredd större än 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande
 • Truck- och industridäck större än 12"
 • Massivgummibanor/ press-on däck större än 15" (381 mm)
 • Entreprenad- och industridäck upp t o m 22,5"
 • Traktordäck drivande för jordbruk upp t o m 28" oavsett bredd samt fr o m 30" med bredd högst t o m 14.9 eller
 • 500/60 eller 480/65 eller 420/70, 380/80, 380/85 eller 380/90
 • Traktordäck drivande för industri och skog upp t o m 24"
 • Lastvagnsdäck 

Tilläggstjänster

Svensk Däckåtervinnings entreprenör Ragn-Sells har fastställt kostnaderna för tilläggstjänster från och med 1 januari 2015:

 • Expresshämtning, snabbare än två veckor 1 100kr/hämtning
 • Mindre mängd, mindre än 300 däck eller 2 ton 800 kr/hämtning
 • Bomkörning 800 kr/hämtning

Följande däck är undantagna från återvinningsavgift:
 • Cykeldäck
 • Alla moped-, kart-, scooter- och ATV-däck mindre än 10”
 • ”Gamla” mopeddäck 16”, 17”, 18” och 19” med hastighetsklass upp t.o.m. J
 • Flygplansdäck
 • S.k. ”transportdäck” (skottkärredäck etc.) mindre än 10”
 • Slangar är inte avgiftsbelagda
 • För regummerade däck, tillverkade i Sverige, utgår avgift endast enligt kategori I R


Utskrift prislista (pdf 30kb)

Återvinningsavgifter från 1 januari 2023

Dessa avgifter betalar producenten till Svensk Däckåtervinning AB. Det står sedan producenten fritt att välja om eller hur mycket av detta man vill...

Anslutna företag

Alla däckleverantörer i Sverige som tar sitt producentansvar finns här.