Återvinningsavgifter

Företag som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck samt den som tillverkar, importerar eller säljer fordon (personbilar* undantaget) eller redskap försedda med nya däck ska ansluta sig till däckbranschens återvinningssystem och betala återvinningsavgift för däcken till Svensk Däckåtervinning AB. Det står sedan det anslutna företaget fritt att välja om eller hur mycket man vill debitera sina kunder. Till återvinningsavgifter tillkommer lagstadgad moms. Följande prislista gäller mellan Svensk Däckåtervinning AB och anslutna leverantörsföretag tillverkare och importörer. 

Senast uppdaterad 30/6-2021 

Kategori I: Avgift: 16:-
 • Personbilsdäck och lätta lastvagnsdäck med index under 123 
 • Alla moped-, scooter- och MC-däck större än eller lika med 10”, med undantag för ”gamla” mopeddäck 16”, 17”, 18” och 19” med hastighetsklass upp t.o.m. J
 • ATV-däck större än eller lika med 10”
 • Lantbruks- och implementdäck fr o m 10" t o m 12", samt övriga med bredd tom 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande
 • Truck- och industridäck upp t o m 12"
 • Massivgummibanor/ press-on däck upp t o m 15" (381 mm)
 • Traktordäck frirullande med bredd upp t o m 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande

Kategori I R: Avgift: 10:-
 • Regummerade personbilsdäck, tillverkade i Sverige, samtliga dimensioner (även RF, men ej C-däck)

Kategori II A: Avgift: 425:-
 • Entreprenad- och industridäck större än 22,5” och upp till och med 29”
 • Traktordäck drivande för jordbruk större än 28" och bredd större än 14.9 eller större än 500/60, 480/65, 420/70, 380/80, 380/85, 380/90
 • Traktordäck drivande för industri och skog större än 24"

Kategori II B: Avgift: 1000:-
 • Entreprenaddäck större än 29"

Kategori III: Avgift: 100:-
 • Traktordäck frirullande, med bredd större än 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande
 • Lantbruks- och implementdäck större än 12", med bredd större än 10.00 (255 mm) oavsett profilförhållande
 • Truck- och industridäck större än 12"
 • Massivgummibanor/ press-on däck större än 15" (381 mm)
 • Entreprenad- och industridäck upp t o m 22,5"
 • Traktordäck drivande för jordbruk upp t o m 28" oavsett bredd samt fr o m 30" med bredd högst t o m 14.9 eller
 • 500/60 eller 480/65 eller 420/70, 380/80, 380/85 eller 380/90
 • Traktordäck drivande för industri och skog upp t o m 24"
 • Lastvagnsdäck 

Tilläggstjänster

Svensk Däckåtervinnings entreprenör Ragn-Sells har fastställt kostnaderna för tilläggstjänster från och med 1 januari 2015:

 • Expresshämtning, snabbare än två veckor 1 100kr/hämtning
 • Mindre mängd, mindre än 300 däck eller 2 ton 800 kr/hämtning
 • Bomkörning 800 kr/hämtning

Följande däck är undantagna från återvinningsavgift:
 • Cykeldäck
 • Alla moped-, kart-, scooter- och ATV-däck mindre än 10”
 • ”Gamla” mopeddäck 16”, 17”, 18” och 19” med hastighetsklass upp t.o.m. J
 • Flygplansdäck
 • S.k. ”transportdäck” (skottkärredäck etc.) mindre än 10”
 • Slangar är inte avgiftsbelagda
 • För regummerade däck, tillverkade i Sverige, utgår avgift endast enligt kategori I R


Utskrift prislista (pdf 30kb)

Tillbaka