Svensk Däckåtervinning AB

Strandgatan 3 (Box 124)
185 22 Vaxholm
Telefon 08-50 60 10 55
E-post info@sdab.se

 

Ekonomi

Susanne Björkman
070 – 673 84 00

Kommunikation

Frida Grunewald
070 – 698 79 00

Kundtjänst


Kundtjänst
08-50 23 90 20
Kundtjänstansvarig
Veronica Roth
070 – 677 85 00

Samarbete & Projekt

Anders Färnlöf
076 – 147 74 58

Patrik Enfält
073 – 843 09 60

Importörer & Verkstäder

Administration

Martin Lindkvist
072– 506 44 00

Verkställande direktör

VD (CEO) 

Fredrik Ardefors
070– 418 25 60