Svensk Däckåtervinning skapar världsledande återvinningsorganisation

Den 1 januari 2023 byter Svensk Däckåtervinning modell och kommer i egen regi ansvara för det svenska däckåtervinningssystemet. Organisationen säger därmed upp ett mångårigt avtal med entreprenören Ragn-Sells.

I takt med att omvärlden förändras och utvecklas, ställs andra krav på verksamheten. Inte minst har kraven på ansvarsfull materialåtervinning som en del av den cirkulära ekonomin ökat. Kraven kommer både från däcktillverkarna och från samhället i övrigt. Den nya modellen ger oss en helt annan möjlighet att arbeta aktivt med att öka samhällsnyttan och samtidigt minska avtrycket på miljön, säger Fredrik Ardefors, 

Förberedelserna är i full gång 

Läs mer och följ projektet här