Svensk Däckåtervinning skapar världsledande återvinningsorganisation

 

Svensk Däckåtervinning (SDAB) står inför en ambitionshöjning.

Från januari 2023 kommer verksamheten själva koordinera insamling och återvinning av uttjänta däck under producentansvaret i Sverige.  Någon liknande organisation som den som nu utformas finns inte i hela världen. Den unika etableringen kommer att leda till både bättre rådighet av återvinnngen och att fler däck materialåtervinns i stället för att gå till osäker export. 

I takt med att omvärlden förändras och utvecklas, ställs andra krav på verksamheten. Inte minst har kraven på ansvarsfull materialåtervinning som en del av den cirkulära ekonomin ökat. Kraven kommer både från däcktillverkarna och från samhället i övrigt. Den nya modellen ger oss en helt annan  möjlighet att arbeta aktivt med att öka samhällsnyttan och samtidigt minska avtrycket på miljön, säger Fredrik Ardefors, 

 

Följ resan dit 

 

Läs hela pressmeddelandet här