Är uttjänta däck "farligt avfall"?

Nej!

Konstgräs