Måste jag som verkstad ta ut den återvinningsavgift som ni bestämt?

De återvinningsavgifter som fastslagits gäller mellan Svensk Däckåtervinning och de anslutna leverantörerna. Vad som händer i senare handelsled varken får eller kan Svensk Däckåtervinning ha synpunkter på. Det ni betalat till er leverantör och vad ni sedan tar ut av er kund är alltså inget Svensk Däckåtervinning lägger sig i.

Konstgräs