Tar ni även emot innerslangar?

Ja, men se till att de inte är kvar i det uttjänta däcket, utan hamnar synligt och separerat. Detta är särskilt viktigt nu, då granulattillverkningen kommer igång.

Konstgräs