Vår verkstad får inte ihop 300 däck/2 ton. Hur ska vi göra?

Grundregeln är att två ton däck krävs för avgiftsfri hämtning. Kan man inte lagra så mycket på grund av platsbrist kan samordning med andra verkstäder normalt ske. Prata med vår transportör Ragn-Sells AB om det finns möjlighet att lämna däcken till någon ansluten verkstad i närheten som har bättre plats.

Om lagring av två ton däck inte får ske av till exempel brandskäl kan detta oftast lösas med att däcken förvaras i en container. Om däcken inte kan lagras så att lastbilen kommer åt dem ska samordning ske med transportören så att däcken finns framme till lastningstillfället.

Konstgräs