Vad görs och bör göras för att motverka spridning av granulat till omgivande natur och vattensystem?

Det är viktigt att sköta planerna på rätt sätt. Det handlar främst om att granulatet stannar på planområdet och inte tillåts vandra iväg med spelarnas skor och kläder utanför området, att eventuell snöröjning inte ger upphov till att granulatet föses ut i naturen. Slutligen att regnvattenbrunnar som finns på planområdet ses över och eventuellt förses med granulatfällor. Granulat från återvunna däck (SBR-granulat) är tyngre än vatten så det kommer inte långt utan sedimenteras i jord eller dy i närområdet, men det kan finnas andra sorters granulat som sprids vidare. Svenska fotbollsförbundet har tagit fram en utmärkt plan och är en drivande kraft för att få planägare över hela landet att sköta och anlägga sina planer på ett ansvarsfullt sätt. Det metoder som behövs för att motverka att fyllnadsmaterial försvinner från planerna är planspecifika. Den senaste tidens debatt i media kring mikroplaster har också bidragit till ett uppvaknande över hela landet. När vi använder återvunna däck som fyllnadsmaterial sparar vi på jordens resurser. Ju bättre vi blir på att se till att granulatet stannar på planen, desto mindre naturresurser tas i anspråk.

Konstgräs