Vad innebär producentansvaret egentligen?

Den som placerar ett däck på marknaden måste ta ansvar för att det återvinns på ett sätt som stämmer överens med myndigheternas krav. Kraven omfattar allt från insamling till slutlig återvinning och detaljerad rapportering till Naturvårdsverket.

Vi vet att det finns företag som importerar däck utan att fullgöra dessa förpliktelser, och därmed konkurrerar på ett illojalt sätt. Här på hemsidan finns en förteckning över alla anslutna företag. Ingen rapporterar själv till Naturvårdsverket. Saknar ni något företag på listan så kontakta oss. Vi samarbetar med kommunernas miljökontor och all korrespondens mellan oss och dem är att betrakta som offentlig.

Konstgräs