Var kan jag läsa mer?

Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner, Svenska Fotbollsförbundet
Förslag om mikroplast bör vara skarpare, Remissvar, Svensk Däckåtervinnings
Resurshushållning framför avfallsplan, Remissvar, Svensk Däckåtervinning
Livscykelanalys på återvinning av däck, IVL 2012
Hälsorisker - som mest - mycket små, Europeiska Kemikalie Myndigheten, ECHA 
Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i konstgräsplaner - Fallstudie av dräneringsvatten, Simon Magnusson, Luleå Tekniska Universitet
Hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi kunskapssammanställning, Arbets-och miljömedicin Syd, Region Skåne

Konstgräs