Varför bygger kommuner konstgräsplaner?

I det svenska klimatet är de så kallade konstgräsplanerna en förutsättning för att vi ska få möjlighet att idrotta under stora delar av året. Antalet speltimmar på konstgräs med däckgranulat är i minst fem gånger högre än på naturgräs. Miljöpåverkan är lägre för konstgräs än för naturgräs som behöver skötas med gödsel och bekämpningsmedel, i synnerhet om fyllnadsmaterialet är återvunnet. Att återvinna uttjänta däck och använda materialet på nytt, till exempel för att anlägga konstgräsplaner, är ett sätt att spara på jordens resurser.

Konstgräs