Varför går inte alla återvunna däck direkt till förbränning?

När ett däck slutar vara ett däck kan det fortsätta göra nytta genom att i produkt efter produkt ersätta behovet av att ta nya naturresurser i anspråk, och därmed minska trycket på klimat och biodiversitet. Svensk Däckåtervinning förklarar detta utförligt i sitt yttrande till Naturvårdsverkets avfallsplan.

Konstgräs