Det återcirkulerade hjulet avlastar ekosystemen

En av däckåtervinningens viktiga och mest prioriterade utmaningar är att öka andelen återvunnet material som ersätter både jungfruligt fossila och biologiska material. Vi överkonsumerar de båda. Vi måste därför vårda och använda resurser vi redan har, på ett klokt, tryggt och säkert sätt. Genom att minska nyuttag av resurser kan våra ekosystem frodas utan krav på att producera för människan behov.

Däckmaterialets återvunna livslängd behöver öka med samma faktor som vi överutnyttjar planetens resurser – 4,2. Det betyder att materialet i ett bildäck som använts 4 - 6 år behöver ersätta jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid. Det här är något som Svensk Däckåtervinning jobbar aktivt med.

Cirkulära kriterier. För att kunna realisera visionen har Svensk Däckåtervinning arbetat fram modeller och kriterier för god återvinning. Genom att förlänga livslängden och låta däckmaterialet tjänstgöra i tillämpning efter tillämpning, multipliceras avlastningen när användandet av jungfruligt material minskar.

Genom närmare samarbete mellan innovatörer, industri, allmänhet, politiker, myndigheter och media kan förutsättningarna för vårt hållbarhetsarbete förbättras. Dagens regelverk och målkonflikter måste inriktas på att understödja återvinning som medel för att nå hållbarhetsmålen - även om det kräver insatser. Men för den cirkulära ekonomin är det värt en extra ansträngning.  

Vi måste göra det möjligt att göra rätt!

 


Beställ boken "Vägen mot hållbarhet inom Däckbranschen Sverige"

Beställ boken "Vägen mot hållbarhet inom Däckbranschen Sverige"

Vitbok om hållbarhet inom den svenska däckbranschen. "... författarna har ett brett perspektiv i den här vitboken, från den biologiska mångfalden...