Debattartiklar (lokalt)

Ett EU-förbud mot SBR-gummi som ifyllnadsmaterial i konstgräsplaner innebär att landets alla 1300 konstgräsplaner kommer att behöva rivas upp och läggas om. Det är ökade kostnader i miljardbelopp som i första hand drabbar Sveriges kommuner, och i förlängningen lokala idrottsföreningar och deras medlemmar. 

 Det svenska miljöanalysföretaget Ecoloop har med anledning av processen som pågår inom europeiska kemikalieinspektion, ECHA,  genomfört en analys av de effekter som ett eventuellt förbud kan leda till. Analysen består av en scenarioanalys med systemperspektiv för kommuner i tre storleksklasser utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. 

 • en mindre kommun med en konstgräsplan och 10 000 invånare 

 • en mellanstor kommun med fem konstgräsplaner och 50 000 invånare samt;

 • en storstadskommun med 20 konstgräsplaner och 200 000 invånare

 Mer information finns att läsa här  

 • Norrtelje Tidning

  2021-09-03 I 20 år har konstgräsplaner med granulat i Sverige och Norrtälje kommun ska...

 • Wermlands Nya Tidningen

  2021-06-10 Referat: Wermlands-nya-tidningen  Användningen av SBR-gummi bidrar till at...

 • Södermanlands Nyheter

  2021-05-23 Referat: Södermanlands Nyheter  I 20 år har konstgräsplaner i Sverige och...

 • Borås Tidning

  2021-06-01 Referat: Borås Tidning  Konstgräsplaner hotade av EU-förbud I 20...

 • Arbetarbladet

  2021-05-20 Referat: Arbetarbladet  I 20 år har konstgräsplaner i Sverige och Sandvike...

 • Corren

  2021-05-10 Referat: Corren EU-förbud hotar det lokala föreningslivet I 20 år har kon...

 • Karlskoga Tidning Kuriren

  2021-06-04 Referat: Karlskoga Tidning Kuriren I 20 år har konstgräsplaner i Sverige...

 • Kristianstadsbladet

  2021-05-07 Referat: Kristianstadsbladet  Konstgräsförbud drabbar det lokala förenings...

 • Gefle Dagblad

  2021-05-07 Referat: Gefle Dagblad  Debatt: EU-förbud hotar det lokala föreningslive...

 • Barometern OT

  2021-04-27 Referat: Barometern OT  EU-förbud hotar det lokala föreningslivet i Kalmar...

 • Norrbottens Kuriren

  2021-04-23 Referat: Norrbottens Kuriren  I 20 år har konstgräsplaner i Sverige och Lu...

 • Östersunds-Posten

  2021-04-22 Referat: Östersunds-Posten I 20 år har konstgräsplaner i Sverige och Öster...

 • Nynäshamns Posten

  2021-04-20 Referat: Nynäshamns posten  EU-förbud hotar det lokala föreningslivet i Ny...

 • INSÄNDARE: Allehanda.se

  2021-04-08 Referat: Insändaren är publicerad i Allehanda.se.  "I 20 år har konstgräsp...

 • Göteborg Direkt

  2021-03-31  Referat: Göteborg Direkt I 20 år har konstgräsplaner i Sverige och Götebo...

 • Jönköpings Posten

  2021-04-01 Referat: Jönköpings Posten  I 20 år har konstgräsplaner i Sverige och Jönk...

 • INSÄNDARE: Hela Hälsingland

  2021-03-24 Insändaren är publicerad i Hela Hälsingland I 20 år har konstgräsplaner i...

 • Skaraborgs Allehanda

  2021-03-10 Referat: Skaraborgs Allehanda  I 20 år har konstgräsplaner i Sverige och S...