REFERAT: Almedalsseminarium måndag 2 juli

Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden? 

Idag använder vi våra resurser som om vi har 4,2 jordklot, ett brutalt överuttag som måste stoppas. Det finns en missuppfattning om att om vi bara byter ut tekniska material mot biologiska så kommer detta att minska. Problemet är att vi har ett överuttag även av biologiska material, därför måste vi förlänga livslängden på redan uttagna tekniska material.

– Kan vi förlänga livslängden på vårt material, däcken, med minst 4,2 gånger, då har vi bidragit till att minska överbelastningen. Så inleder Fredrik Ardefors, vd på Svensk Däckåtervinning, seminariet.

Panelen består av Elin Bergman, ansvarig för företagssamarbeten och expert på cirkulär ekonomi på WWF och ordförande i nätverket Cradlenet, Jesper Danielsson, Head of Design and Innovation på Houdini samt Johan Widheden, Senior Sustainability Expert på Akzo Nobel. De är överens om att samverkan och samarbete är det viktigaste för att kunna övergå till cirkulär ekonomi, något som politikerna måste förstå för att den riktiga förändringen ska kunna ske. De är även överrens om att det idag är för stort fokus på avfall och att politiken måste skifta fokus även gällande detta.

– Övergången till cirkulär ekonomi måste i första hand ske genom att vi sätter nationella mål och tar fram en nationell handlngsplan för Sverige. Om politikerna beslutar att alla produkter ska vara cirkulära år 2050 så kommer företagen att anpassa sig. Här ligger vi efter i Sverige och skulle kunna lära oss av Finland och Holland, säger Elin Bergman.

– Det behövs kemikalier för att tillverka varenda produkt vi omger oss med. Därför spelar kemiindustrin en viktig roll i det cirkulära samhället. Vi kan inte återta och recirkulera våra kemikalier, men vi kan göra kemikalier av till exempel förnybara material eller plast och annat avfall med högt kolinnehåll, för att på så sätt utnyttja resurserna igen. Tekniken för detta finns och håller på att kommersialiseras, säger Johan Widheden.

Samtidigt är konsumenterna skeptiska mot det mesta som är kemiskt och industriellt framställt. Biologiska material uppfattas oftast som det bästa för miljön.

– På Houdini är produktutvecklingen en växelverkan mellan feedback loops från kunder blandat med egna idéer och visioner. Sedan är det vi som måste vara experterna som ska kunna leverera rätt produkt, av rätt anledning, till rätt pris. Vi som producenter måste gå först och ta ansvar för de produkter vi skapar, säger Jesper Danielsson.

Under seminariet presenterar Svensk Däckåtervinning även sin modell för hur cirkulär ekonomi kan implementeras i praktiken och panelen är enig om att det är en bra utgångspunkt för fortsatt arbete.

– Idag stannar analysen ofta vid att man hittar ett problem och säger att ”det här är måste vi sluta med” eller ”det här kan vi inte använda”. Men vi måste istället fokusera forskningen på hur vi löser problemet. Samverkan är nyckeln till allt, säger Fredrik Ardefors.

– I cirkulär ekonomi kan man inte vara bäst, vi måste göra det tillsammans, sammanfattar Elin Bergman.

 


Tillbaka