Färre arm och benbrott på kommunens gång och cykelbanor

 

I takt med elsparkcykelns framfart ökar trafiken på våra gång- och cykelbanor, men tyvärr fortsätter olyckorna att öka. En möjlig lösning uppmärksammades av Dagens Nyheter i slutet av mars 2021, nämligen att mjuka upp asfalten med hjälp av gummi från utvalda återvunna däck. 

En av gummits främsta egenskaper är att det är stötdämpande, vilket minskar skaderisken på både huvud och ben i kroppen. Förenklat kan man säga att man bygger in en skyddsutrustning i själva vägbanan, en lösning som gör det mer tryggt och säkert för cyklister och gångtrafikanter att ta sig fram - samtidigt som denna lösning på många sätt ger ett överraskande bidrag till den cirkulära ekonomin.

Vanligtvis består asfalt av jungfruligt material som bryts från stenbrott, dvs krossad sten i olika storlekar och bindemedlet bitumen. När man ersätter det med ett cirkulärt material som återvunna däck – som det finns stor tillgång av – och visar på optimala egenskaper för just denna tillämpning, blir det på många sätt en höjdare för arbetet mot ett hållbarare samhälle – bokstavligt som symboliskt. Det blir mer tryggt och säkert för cyklister och gångtrafikanter, materialåtervinningen av en underutnyttjad resurs ökar och naturens begränsade resurser sparas.

DN-artikel: Mjuk asfalt av gamla bildäck kan rädda ben och liv - DN.SE

Däckdebatt: Nyheter - DäckDebatt | Däckbranschen Sverige (dackdebatt.se)