Nu ökar vi takten i hållbarhetsarbetet för däck

Däck har mycket att tillföra samhället även efter att de har rullat färdigt på vägen. Det avancerade gummimaterialet tillverkas idag utifrån strikta regler och höga kundkrav på hälsa, miljö och hållbarhet. Just detta gör att materialet passar bra för att kunna användas i nya tillämpningar under många år efter att däcket monterats av bilen.

Idén att förlänga ett materials livslängd på nya sätt, och att därmed minska den belastning på vår planet som nyuttag medför, har vi utvecklat vidare i vår Vitbok för hållbarhet. Hävstången är enorm då varje kilogram återvunnet material ofta sparar flera ton totalt uttag för nyproduktion.

Genom att använda mer av de 90 000 ton däck som årligen samlas in kan vi minska gruvbrytning, vattenanvändning, övergödning, låta planetens begränsade ekosystemtjänster prioriteras till de områden där de gör mest nytta. Sett ur ett systemperspektiv och total påverkan är däckåtervinning i flera varv en höjdare, givet att materialets egenskaper tas tillvara och begränsningar respekteras.  

Svensk Däckåtervinning verkar för att återvunnet däckmaterial ska kunna ha samma naturliga plats i människor liv som hjulet har som bärare av det moderna samhället. Och att säkerheten i användningen av materialet fortsatt är ledstjärnan. Oavsett om det gäller funktion, hälsa eller miljö.

Vi ökar nu takten i detta arbete och bjuder in till dialog för att göra en cirkulär ekonomi möjlig i praktiken. Vi hoppas att även du ska tycka att det är värt en insats att göra det möjligt att återvinna fler däck!

/Fredrik Ardefors, VD Svensk Däckåtervinning