Vattenrening med gummi kan ersätta naturgrus

Däckgummi har egenskaper som är i det närmast slående och som material kan det användas i en rad olika applikationer, långt efter att däcket det en gång satt på har snurrat färdigt. Vattenrening är ett exempel på detta.

Många länder, bland andra USA, har i flera års tid använt miljövänlig rening av förorenat vatten med hjälp av gummiklipp från däck. Nu har Svensk Däckåtervinning sett hur intresset för det har ökat även i Sverige, vilket är glädjande. I takt med att allt fler naturgrustäkter har nått maxuttag har det nämligen blivit ett växande problem med att få fram tillräckligt rena material för vattenrening. Här har gummit en roll att fylla som ersättare till naturgrus.

Forskning har visat att återvunna däck som klipps upp i mindre bitar har egenskaper som gör dem till ett utmärkt substitut till de material som vanligtvis används för avloppsrening, både i stor och liten skala. Gummiklipp väger till exempel mindre än grus och gör dem både lättare att transportera och hantera. En bädd med gummiklipp är tre gånger mer effektiv än en vanlig. Gummit ger mer ”hålrum” i bädden så att mer vatten kan hanteras och passera. Detta tillsammans med gummits högre vidhäftningsförmåga än sand och grus gör att förutsättningen för rening bättre.

Utöver att fånga näringsämnen fosfor och kväve är gummiklipp också ett effektivt bärarmaterial för de mikroorganismer som bildas och som bidrar i reningsprocessen. Den fångade näringen kan sedan återanvändas som gödsel i jordbruket. Det senare är något som SDAB just nu undersöker. Gummi är dessutom en tålig och hållbar produkt som bibehåller sin funktion och kan tas upp, tvättas och återanvändas. Eller så kan det användas som energi efter den beräknade livslängden på mellan 15 och 30 år.

Det finns uppskattningsvis mellan 350,000 och 450,000 utdömda enskilda avlopp i Sverige som behöver nya lösningar. Några av dem kan finnas i din kommun.

Hör gärna av dig till SDAB om du vill veta mer hur de kan hantera dem på ett miljövänligt och effektiv sätt.