Återvinning av däckgummi

2017-02-28

Tillverkning av däck

Ett modernt däck består framförallt av olika gummityper, oljor, kimrök, stål och textil. För att ett däck ska erhålla sina egenskaper vulkaniseras gummit, en process som gör dem mycket hållbara och kemiskt stabila.

Alla däck som produceras i dag, och därmed i princip alla däck som återvinns, i Europa följer ett EU-direktiv från 2010 som reglerar innehållet. Det innebär bland annat att oljor med så kallade PAH-ämnen, som i stora mängder kan vara skadliga för hälsan, har begränsats.

Återvinning av däck

Den som yrkesmässigt säljer däck måste enligt lag se till att de återvinns på ett säkert sätt. Uttjänta däck samlas in för återvinning av Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) med hjälp
av entreprenören Ragn-Sells.

Svensk Däckåtervinning samlar varje år in över 85 000 ton däck. Det är fler däck än vad som yrkesmässigt  säljs i Sverige på ett år. Återvinningsgraden under producentansvaret är alltså över 100 procent.

Det används återvunna däck till

Det finns tydliga lagar och regler kring hur material från återvunna däck ska användas. Ungefär 60–70 procent av däcken används för att tillverka klipp, granulat eller pulver, det vill säga olika storlekar på gummibitar. Den övriga mängden används i cementindustrin, där det minskar behovet av fossilt bränsle och tillsatt stål respektive som temperaturhöjare i kraftvärmeverk för att optimera förbränningen och minska utsläppen.

Återvunnet däckmaterial i form av granulat används bland annat till mjuka sport- och lekytor, för att förbättra asfalt vad gäller säkerhet, partikelutsläpp och buller, samt till dränering och vattenrening. Ett av de vanligaste sätten är att använda kornformade gummigranulat på allvädersplaner av konstgräs för att ge planen stöd, svikt och mjukhet.

Forskning om påverkan på hälsa och miljö

En lång rad forskningsstudier har under åren gjorts på hur återvunnet däckgummi påverkar oss, och det finns inget som pekar på någon negativ inverkan på hälsan. Till exempel har tre aktuella studier från EU[1], USA[2] och Nederländerna[3] nyligen granskat fyllnadsmaterial i all­vädersplaner, och dragit slutsatsen att användning av materialet inte medför några ökade hälsorisker.  Även Naturvårdsverket har studerat frågan och inte hittat någon negativ hälsopåverkan[4].

En fråga som ibland kommer upp är om återvunnet fyllnadsmaterial från allvädersplaner hamnar i vattendrag. IVL Svenska Miljöinstitutet försökte beräkna det åt Naturvårdsverket 20165.   I rapporten skriver IVL att de inte kan avgöra om någon del av de mikroplaster som finns i vattendrag kommer från lek- och sportytor som använder gummigranulat. Det finns i dag ingen som tyder på att produkter från återvunna däck i praktiken skulle vara en källa till mikroplaster i sjöar och hav.

Svensk Däckåtervinning uppmuntrar och bidrar till forskningen kring återvunnet däckmaterial, människor och miljö och välkomnar all ny ­kunskap på området.

[1] Recycled rubber infill causes a very low level of concern: https://echa.europa.eu/-/recycled-rubber-infill-causes-a-very-low-level-of-concern
[2] Investigation of Reported Cancer among Soccer Players in Washington State (Weisman & Lofy, 2017): http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/EnvironmentalHealth/SyntheticTurf
[3] Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat (Oomen & de Groot, 2016): http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_rubbergranulaat_is_veilig
[4] http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-konstgrasplaner.pdf
[5] http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/mikroplaster/swedish-sources-and-pathways-for-microplastics-to-marine%20environment-ivl-c183.pdf

 

Bilder och bilagor

ECHA’s evaluation on whether recycled rubber filling on artificial sports grounds poses a health risk

Investigation of Reported Cancer among Soccer Players in Washington State

Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Studie Däckmaterial i konstgräsplaner

Swedish sources and pathways for microplastics to marine-environment