Det här är Svensk Däckåtervinning

2017-02-28

Däck omfattas av ett så kallat producentansvar, vilket innebär att alla som yrkesmässigt tillverkar eller importerar däck till svenska marknaden också måste ta ansvar för att de hanteras rätt när de inte längre används. Därför arbetar Svensk Däckåtervinning på däckbranschens uppdrag för att uttjänta däck samlas in, återvinns och gör ny nytta i samhället på ett säkert sätt, för en fortsatt kretslopps­anpassad samhällsutveckling.

Svensk Däckåtervinning är inte vinstdrivande. Producenterna finansierar Svensk Däckåter­vinning via en återvinningsavgift som tas ut per sålt däck.

Svensk Däckåtervinning fonderar också pengar för att kunna samla in samtliga däck som finns ute i samhället. Det är unikt bland de branscher som har producentansvar. Idag tar Svensk Däckåtervinning även ansvar för däck som importerats av privatpersoner och som inte erlagt återvinningsavgift eftersom även de däcken oftast kommer in i systemet när de monterats av. Insamling av uttjänta däck sker utan kostnad från någon av de ca 5 700 platser som Svensk Däckåtervinning har avtal med, däribland ett stort antal däckverk­städer och kommuner.

Svensk Däckåtervinning verkar för transparens och spårbarhet för återvunnet material och bidrar till forskning på materialets användning och påverkan på omgivningen. Några av de studier Svensk Däckåtervinning stödjer är:

  • Studier av hälso- och miljöpåverkan i hela livscykeln för olika tillämpningar av återvunna däck
  • Jämförelser med andra material som används  i samma tillämpningar
  • Regelbundna tester av både materialet och den personal som arbetar med det

 

Bilder och bilagor

Logotyp (AI)

Logotyp (JPG)