EU:s nya gränsvärden är goda nyheter för svenska fotbollsspelare

2018-08-17

 

Den europeiska kemikalieinspektionen ECHA publicerade igår ett förslag angående nya gränsvärden för ämnet PAH 8 i granulat från återvunna däck som används i konstgräsplaner. Innehållet i granulat från däck insamlade i Sverige klarar de nya gränsvärdena med mycket god marginal.

Efter en omfattande studie gav den europeiska kemikalieinspektionen, ECHA, förra året grönt ljus till att spela på konstgräsplaner med infyllnad av däckgranulat. Samtidigt beslöts att ett lägre gränsvärde för PAH (polycykliska aromatiska kolväten) behövs för att säkerställa att de granulat som används till konstgräsplaner inom EU verkligen håller tillräckligt låga nivåer. I dagsläget ligger gränsvärdet, som inte är specifikt kopplat till konstgräs, på 100 mg/kg.

Förslaget som presenterades igår innebär en gräns för PAH 8 på 17 mg/kg för däckgranulat som ska användas som infyllnad till konstgräsplaner eller andra sportarenor och lekplatser. Detta klarar granulatet från däck insamlade i Sverige med god marginal. Innehållet av PAH 8 i granulatet ligger under 10 mg/kg och därmed långt under det föreslagna gränsvärdet.

– Svensk Däckåtervinning välkomnar att EU nu föreslår skärpta och tydliga gränsvärden för infyllnad till konstgräsplaner. Det granulat som kommer från däck insamlade i Sverige klarar med mycket god marginal de nya gränsvärdena för säker användning. Svenska kommuner och fotbollsklubbar kan därmed med gott samvete fortsätta med det ur total miljöpåverkan bästa alternativet till konstgräs och vara trygga med att det inte medför några negativa effekter på spelares och personals hälsa, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.

De små mängder PAH (betydligt mindre än i maten vi dagligen äter) som finns i däck är dessutom hårt kemiskt bundna och medför ingen risk vare sig vid tillverkning eller bruk av däck eller återvunnet material. Tillsammans med att frågan om mikroplaster kunnat klaras ut – spillet från fotbollsplaner är betydligt mycket mindre än befarat och kan dessutom hanteras med enkla medel – gör beskedet att återvunnet däckmaterial till konstgräs kan utgöra en trygg och säker komponent i den cirkulära ekonomin och därmed spara på jordens resurser.

– EU:s förslag innebär att idrottssverige kan fortsätta utbyggnaden av konstgräsplaner med infyllnad av det spelarpopulära och billiga däckgranulatet. Som helhet innebär detta en vinst för såväl hälsa och miljö som ekonomi, säger Fredrik Ardefors, Svensk Däckåtervinning.

 


Om Svensk Däckåtervinning AB

Svensk Däckåtervinning administrerar sedan 1994 det lagstadgade producentansvaret för däck (Förordning 1994:1236). Organisationen, som inte är vinstdrivande, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används, men verkar för att däckråvaran ska komma till så stor säker nytta som möjligt inom ramen för cirkulär ekonomi. De senaste åren har insamlings- och återvinningsgraden överstigit 100 procent.