Ny EU-rapport ger grönt ljus för återvunna däck i allvädersplaner

2017-03-02

Det finns inget som tyder på att fyllnadsmaterial av återvunna däck i allvädersplaner utgör risker för människors hälsa. Det skriver EU:s kemikaliemyndighet ECHA i en ny rapport som publicerades i går.

– Det är bra att EU gör den här typen av grundliga utredningar. En lång rad forskningsstudier har tidigare gjorts på materialet från återvunna däck, och allt pekar på att det är säkert för både hälsa och miljö att använda det, säger Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning.

EU-kommissionen gav i fjol ECHA, Europiska kemikaliemyndigheten, uppdraget att utvärdera användningen av återvunnet däckgummi som fyllnadsmaterial i allvädersplaner, det vill säga till exempel fotbollsplaner av konstgräs. ECHA:s rapport drar slutsatsen att riskerna med att vistas på allvädersplaner med fyllnadsmaterial av återvunna däck är mycket låga, både för de som idrottar på planen och de som sköter underhållet. Utvärderingen omfattar eventuella effekter på både barns och vuxnas hälsa.

– Vi välkomnar och stödjer mer forskning kring hur återvunnet däckmaterial bäst kan användas. Genom att återvinna minskar vi behovet av nytt material i samhället och bidrar till att spara på jordens resurser, säger Fredrik Ardefors.

Allvädersplaner är vanliga i Sverige. Fördelarna jämfört med vanliga gräsplaner är framför allt att allvädersplaner kan användas året runt och är billiga att anlägga och sköta. En analys som genomfördes vid Luleå Tekniska Universitet 2016 visar också att allvädersplaner, jämfört med många andra plantyper, har mindre miljöpåverkan sett över hela livslängden.

Varje år samlar Svensk Däckåtervinning under det lagstadgade producentansvaret in mer än 85 000 ton uttjänta däck på däckbranschens uppdrag. Det är mer än vad som säljs i Sverige på ett år, vilket ger en återvinningsgrad på över 100 procent. Det mesta materialet återvinns och blir gummibitar av olika storlek, som används bland annat till allvädersplaner, mjuka lekytor och vattenrening.

För mer information, kontakta gärna Fredrik Ardefors.

Korta fakta:

Däckåtervinning

Den som tillverkar och säljer alternativt importerar däck måste enligt lag se till att de återvinns på ett säkert sätt. Uttjänta däck samlas in för återvinning av Svensk Däckåtervinning AB med hjälp av entreprenören Ragn-Sells.

Däcken återvinns som klipp, granulat eller pulver, det vill säga olika storlekar på gummibitar. Däckgummi används bland annat på allvädersplaner av konstgräs för att ge planen stöd, svikt och mjukhet samt vid framställning av cement.

En lång rad forskningsstudier har granskat användningen av återvunnet däckmaterial. Det finns i dag inga praktiska studier som tyder på att materialet har någon negativ inverkan på människors hälsa eller att produkter från återvunna däck skulle vara en källa till mikroplaster i sjöar och hav.

Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) är en EU-myndighet som ska genomföra EU:s kemikalielagstiftning och bidra till en säker användning av kemikalier. ECHA samarbetar med EU-kommissionen och EU:s medlemsländer för att identifiera ämnen som kan vara farliga och besluta om gemensamma regler för riskhantering. ECHA informerar även om kemikalier och säker användning genom en databas som är öppen för allmänheten. ECHA har sitt säte i Helsingfors i Finland.

Källor: ECHA och europa.eu

 

Bilder och bilagor

Fakta om däckåtervinning

EU-rapporten