Ny rapport om SBR och hälsorisker

2016-06-17

Den oro som funnits kring hälsorisker och gummigranulat av återvunna däck, SBR, har undersökts av Sweco på uppdrag av Naturvårdsverket i samarbete med Kemikalieinspektionen, och publicerades i en rapport den 9 maj 2016. Utförda studier pekar på att: ”användningen av SBR på fotbollsplaner inte medför en ökad risk för negativa hälsoeffekter för människor”.

 

Bilder och bilagor

Däckmaterial i konstgräsplaner