Remissyttrande till Naturvårdsverket – Resurshushållning framför avfallsplan

2018-01-24

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ”Ny nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018 – 2023”. Svensk Däckåtervinning har lämnat in ett remissyttrande som uppmanar Naturvårdsverket att byta perspektiv från en avfallsplan till en resurshållningsplan. För om alla länder hade Sveriges resurskonsumtion skulle vi behöva 4,2 jordklot, men genom att ersätta uttag av nya råvaror med återvunna material kan vi minska aptiten så ett enda jordklot är mer än nog. Redan i dag har vi tekniken för att förlänga livslängden för de material vi redan utvunnit och återvinna dem gång på gång. Gör vi så minskar behovet av överutnyttjande av jordens resurser i samma grad. I motsats till vad många tror är det inte hos hushållen utan hos regelverken vi har störst effekt för att motverka samhällets resursslöseri.

För varje extra varv vi kör ett återvunnet material minskar vi aptiten på jordklot ytterligare
Däckåtervinning i jämförelse

Genom att designa systemet för ”flera varv” - att materialet kan tas från tillämpning till tillämpning. För varje varv kan trycket på jordens ekosystem, klimatsystem och naturresurser minskas ytterligare. Forskningsinsatser kan också riktas effektivare när vi integrerar perspektiven. Vi vet nu till exempel att det kan bli möjligt att genom forskningsinsatser och processutveckling öka cirkuläriteten hos gummiasfalt, från mycket liten till stor. Med ett integrerat ramverk kan vi rikta återvunna material dit de gör störst nytta.

Läs hela Svensk Däckåtervinnings remissyttrande om om hur däckåtervinning kan bidra till att minska belastningen på planeten här.

 

Bilder och bilagor

Remissyttrande

Grafik