Svensk Däckåtervinning: Förslag om mikroplast bör vara skarpare

2017-10-31

Det saknas grund för att peka ut fyllnadsmaterial av återvunna däck på fotbollsplaner som en ”viktigare källa” till mikroplaster i den marina miljön. Samtidigt ger Naturvårdsverket flera bra förslag för att eliminera risken för att fyllnadsmaterial sprids – men de borde gå ännu längre, skriver Svensk Däckåtervinning i sitt remissvar på myndighetens mikroplastrapport.

–Vi delar Naturvårdsverkets oro för problemet med mikroplaster och bidrar ständigt till arbetet med att få bort dem. Men utifrån verkets egna bedömningskriterier och dagens kunskapsläge är det uppenbart att granulat från återvunna däck inte kan anses vara en viktig källa till mikroplaster i hav och sjöar, säger Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning.

Naturvårdsverkets rapport Mikroplaster som lades fram för regeringen i juni pekar ut SBR-granulat, korn av återvunnet däckgummi som fyller ut konstgräset på allvädersplaner, som en viktig källa till mikroplast i miljön. Samtidigt finns ingen forskning som har visat på något granulat i hav och sjöar, eller ens tänkbara spridningsvägar.

Den uppskattade siffran på årlig spridning är en helt teoretisk beräkning som bygger på rekommendationer om hur mycket granulat som ska tillföras planen varje år. Denna siffra har visat sig sakna relevans för vad som kan spridas i naturen vid normal hantering. Beräkningen bortser också från att det finns andra skäl till återfyllnad än spill.

Svensk Däckåtervinning välkomnar flera av de förslag i rapporten som syftar till att eliminera risken för att granulat sprids till naturen. Samtidigt påpekar Svensk Däckåtervinning att flera förslag inte går långt nog. Det gäller framför allt den kunskapssammanställning om allvädersplaner som Naturvårdsverket föreslår.

– I dag finns god kunskap om hur man ska bygga och sköta allvädersplaner så att granulatet stannar där det hör hemma. Det är oerhört viktigt att kunskapen når så många kommuner och idrottsklubbar som möjligt. Vi ser att det finns brett stöd för en nollvision när det gäller spridning av granulat från svenska idrottsplatser, säger Fredrik Ardefors.

Allvädersplaner med konstgräs möjliggör uppskattningsvis 30 miljoner timmars idrottande varje år i Sverige, motion som annars inte skulle vara möjlig på grund av det nordiska klimatet. En allvädersplan ger i snitt fyra gånger så mycket speltid som en traditionell gräsplan. Livscykelanalyser har visat att planer med granulat av återvunnet däckmaterial är det bästa valet med hänsyn till klimatet, sett över planens livslängd.

– Vi är väldigt bra på att ta hand om utslitna däck i Sverige och låta dem fortsätta göra nytta när de inte längre rullar på vägarna. Genom att samla in däcken och använda materialet på nya sätt bidrar vi till att spara på jordens resurser, säger Fredrik Ardefors.

Svensk Däckåtervinning organiserar insamlingen och återvinningen av uttjänta däck, i enlighet med det producentansvar som gäller alla som säljer däck. Förra året återvanns mer än 85 000 ton däck i hela landet, mer än vad som såldes yrkesmässigt.

 

Fakta:

Remissyttrandet

Svensk Däckåtervinnings remissyttrande finns i sin helhet i bifogad pdf-fil.
Naturvårdsverkets rapport finns att läsa här.

Återvinning av däck

  • Uttjänta däck samlas in för återvinning av Svensk Däckåtervinning AB med hjälp av entreprenören Ragn-Sells.

  • De olika materialen i ett däck efterfrågas till olika användning. Däckgummi används på nya sätt, vilket minskar behovet av nyproducerat gummi. Stål från däcken smälts ned och används igen i den vanliga stålindustrin.

  • Lagen om producentansvar innebär att alla som tillverkar, säljer eller importerar däck måste se till att de återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

  • Det är förbjudet att lägga däck på soptippar inom EU.

 

Bilder och bilagor

Naturvårdsverkets Rapport 6772 • JUNI 2017 Mikroplaster