Frivillig återvinningsavgift vid privatimport

Privatimport av däck omfattas inte av producentansvar och således kräver inte lagstiftaren att privatpersoner som köpt däck utomlands eller via internet betalar återvinningsavgift.

Bakgrunden till detta är att förordningen om producentansvar är från 1994 och att framförallt internethandeln då inte fanns. Privatimporten kunde således anses som försumbar. Idag är dock situationen annorlunda och allt större mängder däck köps direkt av konsument från utlandet. Detta medför stora belastningar på återvinningssystemet eftersom kostnaden för dessa däck ska bäras av de aktörer som gör rätt för sig.

Svensk Däckåtervinning öppnar därför möjligheten för privatpersoner som importerat däck att lämna sitt bidrag till återvinningen.

Sätt in 20 kr per däck (inkl moms) på Bankgiro XXXX XXXX och märk inbetalningen med ”privatimport”. Svensk Däckåtervinning är inte vinstdrivande och skall använda samtliga medel till insamling och återvinning av däck samt därmed förenlig verksamhet.

Stoppa freeriders

Stoppa freeriders

Svensk Däckåtervinning väntar på att Miljödepartementet ska anta den nya Förordningen om producentansvar för däck. En väsentlig del i förslaget är...

Stoppa den okontrollerade importen

Stoppa den okontrollerade importen

Svensk Däckåtervinning uppmärksammar att importen av lågprisdäck, ofta från Asien, ökar både som originalmontage på fordon, släpvagnar mm men även...

Gummimaterial från återvunna bildäck - ett högvärdigt material

Gummimaterial från återvunna bildäck - ett högvärdigt material

Tommy Edeskär, tekn dr vid Luleå Tekniska Universitet, har på Svensk Däckåtervinnings uppdrag tagit fram en statusrapport som redogör för användnin...

Lika villkor

Lika villkor

Svensk Däckåtervinning verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika kr...