Världsledande däckåtervinning tar form

Från januari 2023 etableras ett unikt däckåtervinningssystem, ett projekt som är det ojämförligt största som hänt svensk däckåtervinning sedan starten 1994.

Varför tar vi det här klivet?

Utifrån en förändrad omvärld och högre krav från såväl lagstiftare som däckproducenter genomförde Svensk Däckåtervinning (SDAB) 2020 en omvärldsanalys av framtidens återvinningsalternativ. Flera parametrar hade börjat peka åt fel håll och materialåtervinningen minskade när den borde öka. Tanken föddes på en helt ny typ av system där egen rådighet och dynamiska samarbeten identifierats som framgångsparametrar. Projektet, kallat ’SDAB 2.0’, innebär att dagens däckåtervinningssystem under producentansvaret i Sverige moderniseras där Svensk Däckåtervinning i egen regi tillsammans med ett flertal samarbetspartners höjer ambitionsnivån. I samband med det operativa ansvaret för däckåtervinningen i Sverige innebär det också att Svensk Däckåtervinning har avsättningsansvar för den återvunna råvaran. Under 2022 etableras nya återvinningsanläggningar runt om i Sverige med den största anläggningen placerad i mellansverige och kommer processa ca 42,000 ton uttjänta däck. Samtidigt uppdateras infrastrukturen kring däckupphämtning, både i form av nya transportupphandlingar och kring logistik. Däckverkstäder, återvinningscentraler eller annan däckupphämtningsplats kommer kunna beställa däckhämtning via mobil eller dator med hjälp av en skräddarsydd applikation. Den uppdaterade hämtningen kommer samtidigt möjliggöra återvinning av däck som tidigare inte har kunnat återvinnas, bland annat genom att däckupphämtningsställena ombeds sortera regummerade däck och däck med punkteringsvätska i separata säckar. På sikt kommer ytterligare sortering att ske utifrån däcktyp och märke.

Nya tillämpningar

Den nya etableringen innebär ökade möjligheter för däckmaterial att användas i nya – och fler – materialåtervinnande produkt tilllämpningar. Olika sorters däck och olika delar av däcket har olika materialegenskaper. Förbättrad sortering öppnar möjligheter för att bättre ta tillvara dessa olika materialegenskapernas fördelar i diverse tillämpningar. 

Utställning och forskning

För att fortsätta utforska möjligheterna för däckmaterialet kommer även en laborations-, och forskningsdel att uppföras vid den stora anläggningen i Linköping. I anslutning kommer en utställning om däckåtervinning etableras och återvunna produkter att ställas ut. En utställning av liknande koncept med en workshopyta kommer också etableras på Svensk Däckåtervinnings huvudkontor i Vaxholm utanför Stockholm. Den snabba utvecklingsstaken medför samtidigt ett behov för verksamheten att visa att allt görs på ett ansvarsfullt sätt. För att understryka det tar vi fram en forskningsportal där fakta och undersökningar som finns om återvunnet däckgummi samlas. De återvunna produkterna kommer också märkas med CERUB, en hållbarhetsmärkning som visat att materialet är ansvarsfullt återvunnet. Förhoppningarna med det nya däckåtervinningssystemet är många, men ambitionen är en etablering som inspirerar till skapande, kreativitet och nya perspektiv om däckåtervinning, samt ett producentansvar som tillför och bidrar med kunskap kring en balanserad cirkulär ekonomi med materialet som långsiktig investering. För på många sätt är det oväntat nog en riktig guld. 

Mål

 • ​Sprida hopp och glädje genom att visa på konstruktiva och ibland oväntade lösningar på svåra problem
 • Föregå med gott exempel och vara en modell för andra länders däckåtervinning och andra svenska aktörer inom annan återvinning
 • Öka värdet på återvunnet material genom bland annat transparens, kvalitet, och kunskap
 • Ersätt dagens export av däck till förbränning i andra länder och världsdelar med inhemsk återvinning och användning
 • Förläng livslängden på materialet till över 20 år innan en ”exit” till pyrolys eller energiutvinning
 • Understödja de naturliga ekosystemen och bidra till att minska negativ mänsklig påverkan på klimatet
 • Etablera den bästa kundservicen för verkstäder, bland annat med hjälp av Appar och ny teknologi
 • Stötta utvecklingen inom nya tillämpningsområden för däckmaterial, tex inom
  • vattenrening
  • fosforfångst
  • kombinationsmaterial betong
  • asfalt
  • plast

Relaterade länkar