Vad händer 1 januari 2023?

I samband med att Svensk Däckåtervinning från 1 januari 2023 etablerar en ny unik däckåtervinningsorganisation, kundanpassas insamlings-, och återvinningsprocessen för uttjänta däck. I det arbetet implementeras ett IT-stöd i form av en skräddarsydd applikation i syfte att underlätta, effektivisera och optimera logistiken kring upphämtning av uttjänta däck, både som kund som chaufför.

Appen gör det möjligt för däckverkstäder, återvinningscentraler eller annan däckupphämtningsplats att beställa upphämtning av däck, via både mobil och dator. En förutsättning för hämtning av däck är att man är ansluten till Svensk Däckåtervinning AB. Avtalstecknande hanteras även det i den nya applikationen.

Detta innebär att till och med den 31 december 2022 beställer du hämtning av däck som tidigare via Ragn-Sells. Därefter, från den 1 januari 2023 genomförs all beställning av hämtning, samt avtalstecknande via Svensk Däckåtervinnings nya applikation.

Läs mer om appen här Avtal & Beställning

Till Ragn-Sells

Vid frågor och funderingar om det nya hämtningsavtalet, vänligen kontakta kundtjanst@sdab.se eller till 08-50 23 90 20.