Hållbarhetsegenskaper

Life cycle assessment of two end-of-life tyre applications: artificial turfs and asphalt rubber

En livscykelanalys genomförd av Ragn-Sells som räknar miljöeffekterna för användning av däcksgummi för infill i konstgräsplaner och för gummiasfalt. Användande av gummi för dessa applikationer ger lägre miljöavtryck än de alternativ som jämförs.

Comparative life cycle assessment of two options for waste tyre treatment: material recycling versus civil engineering applications

En livscykelanalys som studerar miljöpåverkanseffekten av återvunna gummigranulat i förhållande till bitumen i asfalt och däcksklipp i förhållande grus-, sand- och kross-material. Användningen av återvunnet däck ger minskad miljöpåverkan i bägge fallen. Den positiva miljöeffekten av att använda granulat som ersättare för bitumen är större än om däcksklipp används som lättfyllnadsmaterial som ersätter grusmaterial. Studien är genomförd på uppdrag av Genan Business & Development A/S.