Hälsa och miljö

Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate

En Holländsk utvärdering om det finns hälsorisker med att sporta på anläggningar med gummigranulat. Analyser av innehåll och därefter beräkningar på exponeringsscenarier och bedömning av hälsorisken. Man konstaterar att det är säker att sporta på planer med gummigranulat från återvunna däck.

Kan konstgräs och fallskyddsgummi medföra en hälsoskadlig kemikalieexponering?

En utvärdering gjord av Arbets- och miljömedicin Syd om det finns hälsorisker med att sporta på anläggningar med gummigranulat. Man konstaterar att det inte föreligger någon hälsorisk med att idrotta på planer av konstgräs eller fallskyddgummi tillverkad att återvunnet gummi.

För dig som vill läsa mer
 • Folkhälsan vinnare när allvädersplanerna ersätter naturgräset

  Inga hälsorisker med allvädersplaner

  De nya allvädersplanerna etablerar sig över världen medan naturgräsplanerna tycks ha svårare att hävda sig i konkurrensen. Framgångarna ligger till stor del i att de går att använda oavsett väder. Det tåligare och mer lättskötta konstgräset gör att fotbollssäsongen kan förlängas. En fördel i vårt...

 • Stoppa inte byggen av konstgräsplaner

  Stoppa inte byggen av konstgräsplaner

  17 september 2018 På flera håll i landet förs diskussioner i kommunerna om att skjuta investeringar av konstgräsplaner på framtiden, eller helt och hållet förbjuda granulat i konstgräs. För svensk fotboll har och är konstgräsplaner en nödvändighet och har bidragit till att allt fler har kunnat s...

 • Guiden för mera spel och mindre spill

  Enkla åtgärder för minskat spill

  För att minimera risken att fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner hamnar utanför planen kan du ta del av ett antal beprövade åtgärder för mera spel och mindre spill.

 • Breddfotboll på konstgräs värd miljarder för samhället

  Breddfotboll på konstgräs värd miljarder för samhället

  24 augusti 2018 Drygt 24 miljarder kronor. Det är värdet på de positiva ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter som svensk breddfotboll skapar, enligt en "social return on investment"-studie (SROI) som forskare* genomfört på uppdrag av UEFA. Byggandet av fler konstgräsplaner är med andra o...

 • Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

  Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

  Fyllnadsmaterial av återvunnet däckmaterial har lägre miljöpåverkan än alternativa material på en rad mätbara sätt, sett över hela livslängden. Det visar en ny livscykelanalys som studerat de vanligaste materialen som används på fotbollsplaner. En livscykelanalys studerar miljöpåverkan genom hel...

 • Brister i Stockholms Stads underlag för rekommendationer för konstgräs

  Svensk Däckåtervinning AB har tagit del av det underlag för rekommendationer om konstgräs som nu skall beslutas för remiss inom Stockholms olika nämnder. Tyvärr ser vi att underlaget inte ligger i linje med den forskning som finns på området och vill därför komplettera det på ett antal punkter. S...

 • Konstgräs med socker

  Vi har tagit del av Unisport och Botkyrkas pressrelease om ett nytt konstgräs baserat på en fyllning av sockerrör. Har Botkyrka verkligen analyserat hur man får flest motionstimmar på olika underlag sett till total miljöpåverkan, livslängd, spelarsäkerhet, markanvändning och ekonomi? Om man ska...

 • Viveca gör cykelbanan mjukare

  Mjukare cykelbana

  Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister har ökat varje år sedan 2010. Att komma tillrätta med den negativa trenden kommer sannolikt att kräva en rad olika lösningar – en av dem kan vara Vivec...

Tillbaka