Materialets fysiska egenskaper

Mechanical characterization of a Tire Derived Material and its Application in Vibration Reduction,2015

En avhandling som karaktäriserar de mekaniska egenskaperna hos däcksklipp genom mätningar och skapande av en teoretisk modell för materialet. Modellen används sedan för att simulera och optimera en konstruktion att användas för vid lättare järnvägskonstruktioner.

Återvinning av däck i anläggningskonstruktioner

Gummi har särskilda egenskaper i förhållande till andra material. När uttjänta däck återvinns erhålls olika produkter som till stora delar har kvar sina gummiegenskaper. Det är till exempel mjukt, har isolerande och dränerande förmågor samt återfår sin ursprungliga form efter en belastning förutom att det är beständigt över tid. Dessa egenskaper kan utnyttjas för att framställa produkter och konstruktioner med unika kvaliteter, till exempel produkter som tål större deformation utan att gå sönder, som dämpar vibrationer och buller, som har en isolerande förmåga, har renande och stabiliserande förmågor.

Effect of Tire-Derived Aggregate (TDA) Content On the Shear Strength Parameters of Gravel-TDA Mixtures, 2018

En undersökning av de skjuvningsegenskapen hos olika blandningar av däcksklipp och grus, med syfte att hitta ett optimalt blandningsförhållande mellan materialen. Slutsatsen att 25% inblandning av däcksklipp är positivt.