Avtala om återlämning av uttjänta däck

Som verkstad eller kommun kan du avtala om hämtning av uttjänta däck. Avtalet finner du här. Vår entreprenör, Ragn-Sells, hämtar däcken hos varje ansluten kund och gummiverkstad. Kostnaden för hämtning och återvinning ingår i den återvinningsavgift som tillverkarna/importörerna tagit ut vid nyförsäljning av för däcken.

En förutsättning för att få hämtningen utförd är att återvinningsavgiften för däcken är erlagd och att avtal med Svensk Däckåtervinning AB finns samt att däcken ligger åtkomliga och är normalt rena och fria från fälg. Däck som ej uppfyller kraven i REACH, dvs EU’s krav på däckens innehåll mm kan vägras hämtning. Däck som innehåller punkteringsvätskor och dylikt skall märkas upp och chauffören informeras vid hämtning.

Vid hämtning av mindre volymer (<300 däck/2 ton) tas en särskild avgift ut vid hämtning på plats. Ragn-Sells kan som alternativ anvisa plats för kostnadsfri avlämning. En särskild avgift tas också ut vid expresshämtning och bomkörning när lastning inte kunnat ske av kundens förskyllan.

Nya kunder erhåller sitt kundnummer från Ragn-Sells första gången de bokar hämtning/lämning. Observera att Svensk Däckåtervinning inte skickar ut någon särskild bekräftelse på avtal om återlämning av uttjänta däck såvida det inte är något problem.

Obs särskilda regler för bilåtervinnare!

Skrotbilsdäck omfattas inte av producentansvaret för däck varför hämtning av skrotbilsdäck endast sker hos bilskrotar som har särskilt avtal med Svensk Däckåtervinning. Kontakta Fredrik Ardefors på info@sdab.se, eller ring på 08-50 60 10 55.

Här hämtar du verkstadsavtalet

För att fylla i formuläret måste du ladda ner pdf-dokumentet genom att högerklicka här och sedan klicka på ”Spara länk som”. Öppna sedan dokumentet i pdf-läsaren.

Svensk Däckåtervinning skickar inte ut någon bekräftelse på avtalet såvida det inte är något problem.

Beställ hämtning

Här beställer verkstäder med avtal hämtning av uttjänta däck.

Glöm inte att vid första bokningen kontakta Ragn-Sells kundtjänst på tel 010-723 60 00 och få ett kundnummer.