Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Den sista fotbollsmatchen på grus är spelad i Solna. Nu är det enbart allvädersplaner som gäller för stadens fotbollsmatcher. Totalt har Solna Stad sju 11-mannaplaner och tre 7-mannaplaner, varav 17 planer har granulat från återvunna däck som fyllnadsmaterial...

Vattenrening med däckgummi väcker stort intresse

Vattenrening med däckgummi väcker stort intresse

Ett recirkulationssystem där avloppsvattnet renas i en bädd av strimlade däck får toppchefer från hela världen att vallfärda till en liten gård mel...

För dig som vill veta mer

För dig som vill veta mer

Hur kan vi förbättra hanteringen av våra resurser? Kan du påverka? På Gummiportalen hittar du kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjä...


Däckets utveckling

Det har hänt mycket sedan upptäckten av vulkaniseringen 1839. Idag är gummi från förbrukade däck ett åtråvärt och högst användbart material som används i allt från fotbollsplaner för året runt bruk till rening av avloppsvatten.

Ökad transparens

Ökad transparens

SDAB verkar för ökad transparens vid användning av material i olika tillämpningar För SDAB betyder det att:  Arbeta för spårbarhet av material,...

Lika villkor

Lika villkor

SDAB verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika krav på produkter av...

Designmöbler av gamla bildäck

Designmöbler av gamla bildäck

Det australiska företaget Retyred omvandlar gamla bildäck till designmöbler. Ägarna menar att det unika materialvalet i första hand handlar om stry...

Mikroplaster i havet - genmäle

Mikroplaster i havet - genmäle

Den 7 mars presenterade Naturvårdsverket och IVL den rapport som regeringen beställt angående mikroplaster i havet. Rapportens huvudtema är att gum...

Viveca gör cykelbanan mjukare

Viveca gör cykelbanan mjukare

Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister h...

Livscykelanalys för tre områden - oktober 2012

Livscykelanalys för tre områden - oktober 2012

SDAB har låtit genomföra en livscykelanalys för tre olika områden där klippta däck används. Det är konsgräsplaner, ridbanor och sluttäckning av dep...