Fler allvädersplaner gynnar folkhälsan

Allvädersplaner för fotboll byggs ut i allt fler kommuner. Ett avgörande skäl till allvädersplanernas framgångar handlar om tillgänglighet. Konstgräs går att använda oavsett väder och producerar minst tre gånger fler årliga speltimmar än naturgräs på våra breddgrader. Det gör det lättare för fler barn och vuxna att röra på sig mer, något som bidrar till bättre folkhälsa. Totalt har allvädersanläggningar bidragit till möjligheten till 15 miljoner fler individuella speltimmar per år i Sverige. Till detta kommer att allväderplaner har relativt låg påverkan på miljön jämfört med andra underlag samt att användning av däckgranulat inte medför ökad risk för negativa hälso...

Mer fågelsång i Kalifornien

Mer fågelsång i Kalifornien

Delstaten Kalifornien i USA har fattat beslut om att 50% av all läggning av asfalt fr o m hösten 2015 ska ske med inblandning av minst 15% däckgumm...

För dig som vill veta mer

För dig som vill veta mer

Hur kan vi förbättra hanteringen av våra resurser? Kan du påverka? På Gummiportalen hittar du kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjä...


Däckets utveckling

Det har hänt mycket sedan upptäckten av vulkaniseringen 1839. Idag är gummi från förbrukade däck ett åtråvärt och högst användbart material som används i allt från fotbollsplaner för året runt bruk till rening av avloppsvatten.

Ökad transparens

Ökad transparens

SDAB verkar för ökad transparens vid användning av material i olika tillämpningar För SDAB betyder det att:  Arbeta för spårbarhet av material,...

Lika villkor

Lika villkor

SDAB verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika krav på produkter av...

Gummigrus ersätter sten

Gummigrus ersätter sten

Vi har i Sverige idag ett växande problem med att få fram tillräckligt rena material för vattenrening. Att naturgrus är en sinande resurs är något...

Mikroplaster i havet - genmäle

Mikroplaster i havet - genmäle

Den 7 mars presenterade Naturvårdsverket och IVL den rapport som regeringen beställt angående mikroplaster i havet. Rapportens huvudtema är att gum...

Viveca gör cykelbanan mjukare

Viveca gör cykelbanan mjukare

Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister h...

Livscykelanalys för tre områden - oktober 2012

Livscykelanalys för tre områden - oktober 2012

SDAB har låtit genomföra en livscykelanalys för tre olika områden där klippta däck används. Det är konsgräsplaner, ridbanor och sluttäckning av dep...