Viveca gör cykelbanan mjukare

Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister har ökat varje år sedan 2010. Att komma tillrätta med den negativa trenden kommer...

Mer fågelsång i Kalifornien

Mer fågelsång i Kalifornien

Delstaten Kalifornien i USA har fattat beslut om att 50% av all läggning av asfalt fr o m hösten 2015 ska ske med inblandning av minst 15% däckgumm...

För dig som vill veta mer

För dig som vill veta mer

Hur kan vi förbättra hanteringen av våra resurser? Kan du påverka? På Gummiportalen hittar du kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjä...


Däckets utveckling

Det har hänt mycket sedan upptäckten av vulkaniseringen 1839. Idag är gummi från förbrukade däck ett åtråvärt och högst användbart material som används i allt från fotbollsplaner för året runt bruk till rening av avloppsvatten.

Ökad transparens

Ökad transparens

SDAB verkar för ökad transparens vid användning av material i olika tillämpningar För SDAB betyder det att:  Arbeta för spårbarhet av material,...

Lika villkor

Lika villkor

SDAB verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika krav på produkter av...

Gummigrus ersätter sten

Gummigrus ersätter sten

Vi har i Sverige idag ett växande problem med att få fram tillräckligt rena material för vattenrening. Att naturgrus är en sinande resurs är något...

Mikroplaster i havet - genmäle

Mikroplaster i havet - genmäle

Den 7 mars presenterade Naturvårdsverket och IVL den rapport som regeringen beställt angående mikroplaster i havet. Rapportens huvudtema är att gum...