Producentansvar

Uppdaterar producentansvar för däck från 1 januari 2024 (se nedan) 

Producentansvar innebär att den som placerar däck på marknaden också måste ta ansvar för hur de hanteras när de tjänat ut. Det svenska producentansvaret för däck är äldst i världen och tillkom 1994. Efterhand har liknande förordningar kommit att omfatta bilar, elektriska och elektroniska produkter, tidningar, wellpapp, kartong, metall, plast och glas. Gemensamt för alla producentansvar är att öka insamlingsgraden och materialåtervinningen och att därmed understödja en cirkulär ekonomi.

Producentansvar för däck finns i 15 länder i EU samt i ett fåtal länder i andra delar av världen. Några andra länders producentansvars-organisationer ses nedan.

Svensk Däckåtervinning AB är alltså däckbranschens svar på förordningen om producentansvar för däck (1994:1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck. Övervakande myndighet är Naturvårdsverket och kommunens miljökontor. Sedan den operativa starten i januari 1995 har varje år mellan 90 och 100 procent av alla uttjänta däck samlats in. De senaste åren är insamlingsgraden överstigit 100 procent. Producentansvaret finansieras genom återvinningsavgifter som importören betalar till systemet men sedan oftast tar ut av distributören och som i sin tur lägger avgiften på konsumenten. Konsumenterna tar sålunda sitt miljöansvar genom att betala en återvinningsavgift vid köp av nya däck. 

UPPDATERAT PRODUCENTANSVAR FÖR DÄCK FRÅN 1 JANUARI 2024

Om ert företag för in, tillverkar eller importerar däck omfattas företaget sannolikt av ett nytt producentansvar för däck. Producentansvaret gäller även däck monterade på maskiner och fordon (dock undantag personbilar upp till 3,5 ton). Företag som har producentansvar för däck måste anmäla sig som producent till Naturvårdsverket. Det behöver du göra senast 31 december 2023. Läs mer i Naturvårdsverkets utskick via länk nedan. 

Du måste också ansluta dig med ett Producentansvarsavtal med Svensk Däckåtervinning AB.

Detta gör du genom att skicka ett mejl till info@sdab.se, med: 

  • Företagsuppgifter
  • Faktureringsuppgifter
  • Kontaktuppgifter till firmatecknare
  • Kontaktuppgifter till person som ska rapportera antal däck satta på marknaden
  • Skriv "Anmälan Producentansvar" i ämnesraden.
  • Här kan du läsa mer om Förordningen om producentansvar för däck

RELATERADE LÄNKAR 

Länkar

 

Aliapur fungerar som en miljöorganisation inom återvinning av begagnade däck och bildades 2004. Aliapur arbetar med många utvecklingsprojekt och har skapat egna varumärken för det återvunna materialet.

Norsk Dekkretur är ett ideellt företag med en helhetsleverntör (Ragn-Sells) som samlar in uttjänta däck i landet.

Ecopneus är ett ideellt företag för spårning, insamling, bearbetning och slutdestination av uttjänta däck och hanterar cirka 60 procent av marknaden.

Finsk Däckåtervinning grundades 1995 av importörer och däckhandlarna och har en liknande organisation som Sverige.

Granuband samlar in och återvinner begagnade däck i Nederländerna.

RecyBEM grundades 2004 och är en kollektiv genomförandeorganisation för dekretet om bilddäckhantering.

Signus Ecovalor är en icke-kommersiell organisation som bildades 2005 som hanterar uttjänta däck. Signus bedriver framförallt en del tekniska utvecklingsprojekt i egen regi.