Däcken leder vägen mot det hållbara samhället

Vi skulle behöva mer än fyra jordklot för att tillgodose Sveriges nuvarande resurskonsumtion. Lösningen på denna ohållbara ekvation är att förlänga livslängden på redan uttagna material. Bildäck till exempel. Ett personbilsdäck rullar ca 4,5 år innan det blir utslitet. För att inte ta ut mer resurser än jordklotet klarar av så behöver de uttjänta däcken fortsätta göra nytta i samhället i ytterligare ca 15 år. Tekniken finns redan, likaså nya användningsområden och efterfrågan. Men finns förståelsen och viljan? ...


Svensk Däckåtervinnings Årsrapport för 2019 tryckt och klar

Svensk Däckåtervinnings Årsrapport för 2019 tryckt och klar

Kan en rapport om återvunna däck få dig att höja på ögonbrynen? Vi tror det. Därför hoppas vi att Svensk Däckåtervinnings Årsrapport 2019 når just...

Beställ boken "Vägen mot hållbarhet inom Däckbranschen Sverige"

Beställ boken "Vägen mot hållbarhet inom Däckbranschen Sverige"

Nu lanserar vi en vitbok om hållbarhet inom den svenska däckbranschen. "... författarna har ett brett perspektiv i den här vitboken, från den biol...

REFERAT: Almedalsseminarium 1 juli 2019

Återvinning av tekniska material 2.0

Flera branscher står inför utmaningar där regelverk sätter käppar i hjulen för kostnadseffektiva och långsiktiga hållbarhetslösningar. Med systemperspektiv och helhetssyn i ryggen diskuterar vi hur olika branscher kan gå före även om myndigheter och regelverk inte hänger med. Vi presenterar en helt ny modell för återanvändning av tekniska material.


REFERAT: Almedalsseminarium 2 juli 2019

Hur känslan kan skada miljön

Många gånger står fakta och känslor i motsättning till varandra när politiska beslut ska fattas. Inte minst när det gäller miljö och hälsa. Vad blir konsekvenserna och vilka lösningar går vi miste om? Ny forskningsstudie presenteras om hur konstgräs som miljöfråga skildras i media. Dessutom får du information om hur en konstgräsplan i Kalmar har konstruerats för att mäta och minimera spill.


Aktuellt & Intressant  
Guiden för mera spel och mindre spill

Guiden för mera spel och mindre spill

För att minimera risken att fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner hamnar utanför planen kan du ta del av ett antal beprövade åtgärder för mera spel...

Stoppa inte byggen av konstgräsplaner

Stoppa inte byggen av konstgräsplaner

17 september 2018 På flera håll i landet förs diskussioner i kommunerna om att skjuta investeringar av konstgräsplaner på framtiden, eller helt oc...

Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

Ny livscykelanalys – Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

Fyllnadsmaterial av återvunnet däckmaterial har lägre miljöpåverkan än alternativa material på en rad mätbara sätt, sett över hela livslängden. Det...

Faktablad: Allvädersplaner och återvunnet däckgummi

Här här vi sammanställt information om allvädersplaner och de olika alternativen till infyllnad som finns, samt deras respektive miljö- och hälsoeffekter. Dessutom finner du information om hur du bästa sköter en allvädersplan ur ett miljöperspektiv.

Frågor och svar om Allvädersplaner

Frågor och svar om Allvädersplaner

Här kan du få svar på många frågor kring allvädersplaner. Är de säkra att idrotta på? Varför behövs gummikorn och finns det andra alternativ? Vad h...

I huvudet på en Ekotoxikolog

I huvudet på en Ekotoxikolog

Re:Bounce har träffat Ragn-Sells Ekotoxikolog Sara Stiernström, som ägnar stora delar av sin arbetsvecka åt kontroll och kvalitetssäkring av materi...

 


Däckets utveckling

Det har hänt mycket sedan upptäckten av vulkaniseringen 1839. Idag är gummi från förbrukade däck ett åtråvärt och högst användbart material som används i allt från fotbollsplaner för året runt bruk till rening av avloppsvatten. Se filmen om däckets utveckling ...


Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Fler Solna-ungdomar i rörelse tack vare allvädersplaner

Den sista fotbollsmatchen på grus är spelad i Solna. Nu är det enbart allvädersplaner som gäller för stadens fotbollsmatcher. Totalt har Solna Stad...

För dig som vill veta mer

För dig som vill veta mer

Hur kan vi förbättra hanteringen av våra resurser? Kan du påverka? På Gummiportalen hittar du kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjä...

Blake ger gamla däck liv

Blake ger gamla däck liv

- Jag började göra däckskulpturer 2013. Vad har du fått för respons? - Den har varit helt fantastisk. Jag hade aldrig förväntat mig att mina däck...

Mikroplaster i havet - genmäle

Mikroplaster i havet - genmäle

Den 7 mars presenterade Naturvårdsverket och IVL den rapport som regeringen beställt angående mikroplaster i havet. Rapportens huvudtema är att gum...

Ökad transparens

Ökad transparens

Svensk Däckåtervinning verkar för ökad transparens vid användning av material i olika tillämpningar För Svensk Däckåtervinning betyder det att:...

Lika villkor

Lika villkor

Svensk Däckåtervinning verkar för att alla material ska bedömas utifrån samma kriterier när de används i olika tillämpningar. Idag ställs olika kr...

Viveca gör cykelbanan mjukare

Viveca gör cykelbanan mjukare

Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister h...

Livscykelanalys för tre områden - oktober 2012

Livscykelanalys för tre områden - oktober 2012

Svensk Däckåtervinning har låtit genomföra en livscykelanalys för tre olika områden där klippta däck används. Det är konsgräsplaner, ridbanor och s...

REFERAT: Almedalsseminarium 2 juli 2018

Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden?

Idag använder vi våra resurser som om vi har 4,2 jordklot, ett brutalt överuttag som måste stoppas.


REFERAT: Almedalsseminarium 3 juli 2018

Hur ser vi till att konstgräsplaner blir cirkulärekonomiska?

Det finns 600 000 aktiva idrottare som vill spela fotboll året runt och naturgräsplanerna räcker inte för att förse alla med speltid.