Systemperspektiv

Den nuvarande "linjära" ekonomin är inte hållbar, den medför bland annat eskalerande artutrotning, klimatförändringar, uttömning av naturresurser och destabiliseringen av planetens livsuppehållande system. Detta är symptom på en större fråga som handlar om hur vi hanterar planetens resurser. 

Vi behöver utnyttja de resurser vi redan har på bästa möjliga sätt.  Resursfrågan är den enskilda fråga som påverkar flest andra globala mål. Omvänt uttryckt driver överuttagen av naturresurser på dagens ohållbara utveckling. Det finns även en direkt relation mellan resursuttag och växthusgasutsläpp. Enligt WWF är Sveriges konsumtion av naturresurser 4 gånger högre än vad jorden klarar av.

Artutrotningen är irreversibel och medför oöverskådliga konsekvenser och kan därför tillhöra de farligaste utmaningarna som vi står inför. Dessutom är det den planetära gräns som identifierats som den mest överskridna av Stockholm Resilience Center. Dessa två frågor bör därför ha överordnad prioritet för alla som kan påverka dem.

Svensk Däckåtervinning har möjlighet att bidra till att avlasta båda dessa områden och har utvecklat praktiska verktyg och modeller som vägledning i arbetet och i hopp om att det skall inspirera fler aktörer. Dessa presenteras i Däckbranschens vitbok.

För att nå de globala målen är återvinning inte nog, För att undvika suboptimering behöver vi ha ett systemperspektiv och rikta satsningarna dit de gör största möjliga nytta för miljön.