Tillämpningar

Civil engineering applications of tyres

En genomgång av olika entreprenadtillämpningar för återvunnet däcksgummi.

Sustainable Utilization of Scrap Tire Derived Geomaterials for Geotechnical Applications 2017

Detta paper beskriver en undersökning av däcksklipps egenskaper och beteende för entreprenadtillämpningar, olika motfyllningskonstruktioner mot stödmur, lättfyllnad i vägbank. Man sammanfattar att materialet har positiva egenskaper ur ett ingenjörs och anläggningsperspektiv.

Effectiveness of Scrap Tire Chips as Sorptive drainage material 2004

Redovisning av test att använda däcksklipp för adsorption av flyktiga organiska ämnen. Applikationen skulle vara dräneringslager under en deponi. Resultaten visar att klippen har god potential att fånga upp dess flyktiga organiska ämnen jämfört med en konventionell konstruktion med lera och sand/grus.

Recycled Tires as Lightweight Fill, 2008, Paper prepared for presentation at the Recycled Materials and Recycling Processes for Sustainable Infrastructure Session

Detta paper beskriver konstruktionen av en med däcksklipp stabiliserad vägbank, efter att den ursprungliga konstruktionen havererat under anläggandet. Man beskriver även vilka alternativ som övervägdes istället för däcksklipp och de olika lösningarnas för och nackdelar.

Tire Derived Aggregate

En kort introduktion till TDA, däcksklipp dess egenskaper, användningsområden; vägar, vattenrening, vibrationsdämpning från järnvägar, deponier och grundläggning.

För dig som vill läsa mer
 • Trafikverket räknar med fortsatt verksamhet

  Trafikverket räknar med fortsatt verksamhet

  Trafikverkets projekt med inblandning av gummi i asfalten i nuvarande form har pågått sedan 2007. Torsten Nordgren på Trafikverket arbetar med projektet. – Inblandning av gummigranulat från rivna bildäck i asfaltbeläggningar är långt ifrån en ny teknik, i Sverige gjordes de första försöken i mitt...

 • Vattenrening med däckgummi väcker stort intresse

  Miljövänlig vatten­rening med däckgummi

  I flera länder har däckgummi använts för avloppsrening med goda resultat i drygt 20 års tid. Nu ökar intresset även i Sverige och ett företag som var tidigt ute är Oikoslab, som forskar på ett recirkulationssystem där avlopps­vattnet renas i en bädd av strimlade däck. Oikoslab ligger djupt inbäd...

 • Biofiltrering med däckflis minskar mängden kväve, fosfor och sulfat

  Biofiltrering med däckflis minskar mängden kväve, fosfor och sulfat

  Den som kommer till Heinola stads avloppsreningsverk i Finland känner en svag lukt i näsborrarna. Men den kommer inte från containern som står mitt på gården, i vilken man testar hur däckflis fungerar som biofiltreringsmaterial. – Därifrån kommer ingen dålig lukt, eftersom man tillför processen...

 • Gummigrus ersätter sten

  Gummigrus ersätter sten

  Vi har i Sverige idag ett växande problem med att få fram tillräckligt rena material för vattenrening. Att naturgrus är en sinande resurs är något vi måste ta på allvar. Bristen på naturgrus påverkar inte bara alla svenska hushåll med enskilt avlopp, det påverkar även vårt grundvatten. – Varje g...