Nya perspektiv

Varför behövs nya perspektiv inom däckåtervinningen?

Utslitna däck har länge setts som ett avfall som behöver tas om hand på ett korrekt sätt. Samtidigt lider vår värld av ett extremt överuttag av jungfruliga resurser och material som kan tillföra ny nytta lämnas utan vidare till tillämpningar där de surt förvärvade materialegenskaperna inte alls kommer till sin rätt. Vi behöver ändra perspektiv från problem till lösning, från belastning till tillgång, från nördigt till sexigt och skapa förutsättningar för att få ut det värde som fortfarande finns i materialet. Det förbättrar både för miljön och ekonomin. Och det är ett inspireran-de, utvecklande och givande arbete.

Vad är det som leder till nya perspektiv? En möjligen svår fråga och som inte har nå-got enkelt svar. Vad vi däremot vet är att människor ofrånkomligt tar del av nya perspektiv, ibland leder det till handling, ibland inte. Men det är ofta när det nya perspektivet tillåts som förändring sker.  Däckåtervinning erbjuder många överraskningar och oväntade möjligheter och är på många sätt en guldgruva för innovation.  

För att se något från ett annat håll behöver även kunskap tilldelas utifrån just ett nytt perspektiv, och ibland även flera. Därför ar-betar vi med såväl nya fakta, med emotioner, med spårbarhet, med innovation och med gestaltning. Det handlar om kunskapsspridning och att hitta nya perspektiv.

Svensk Däckåtervinning har identifierat och utvecklat fem identiteter, så kallade kunskapskällor, som verktyg för möjligheten att informera, utbilda och sprida kunskap på ett bredare, mer flexibelt och tydligare sätt. Kunskapskällorna varierar från inspiration, nyfikenhet och kreativitet till att man känner sig bekväm och trygg med att använda det återvunna materialet. Dessutom arbetar vi med flertalet aktiviteter och en ny struktur för att möjliggöra en ny typ av hållbart värdeskapande. Det är detta som denna skrift handlar om.


Välkommen till Nya perspektiv!