Forskningsportal

Hösten 2023 lanseras världens första forskningsportal om återvunnet däckgummi

För möjligheten att driva utvecklingsfrågor och skapa fler användningsområden där den återvunna däckråvaran och dess egenskaper kommer till störst nytta, kommer en laborations-, och forskningsdel att uppföras vid flaggskeppsanläggningen i Linköping. Den snabba utvecklingsstaken medför samtidigt ett behov för verksamheten att visa att allt görs på ett ansvarsfullt sätt. För att understryka det har Svensk Däckåtervinning med stöd från ett flertal internationella återvinningsorganisationer implementerat en forskningsportal vid namn ELTRP (End of life tyre research portal). Återvunnet däckgummi är ett genomforskat material med forskningsrapporter och artiklar av stor bredd. ELTRP är därmed en viktigt samhällsunderstödjande plattform som underlättar åtkomst av forskning om materialet, som ska kunna refereras till av såväl innovatörer och entreprenörer som myndigheter, kommuner och lagstiftare. Med ELTRP som stöd möjliggörs användningen av det återvunna materialet på ett tryggt och säkert sätt för människa och miljö utifrån de egenskaper som finns i materialet. De återvunna produkterna kommer också märkas med CERUB, en hållbarhetsmärkning som visar att materialet är ansvarsfullt återvunnet

Håll utkik på eltrp.org.