Cirkulär ekonomi finansierad med en återvinningsavgift

Inte bara personbilsdäck. Återvinningsavgiften som betalas när man köper ett nytt däck finansierar hämtning, bearbetning och återvinning när däcket tas ur bruk. Även däck som är originalmonterade på släpvagnar, jordbruksmaskiner, entreprenadmaskiner m fl omfattas av producentansvaret.

Varning för fri åkare. En verkstad som importerar själva betraktas som producent och har därmed producentansvar. Den verkstad som köper däck av en svensk importör eller producent bör förvissa sig om att leverantören tar sitt producentansvar. Detsamma bör gälla även för en konsument. Det förekommer att ”Internetimporterade” däck säljs under förespegling att företaget tar ansvar för återvinningen. Ofta stämmer det tyvärr inte.

Åtagandet är omfattande: Man ska till exempel kunna samla in de däck man sålt efter att de tas ur bruk, oavsett var i landet de då finns. Det räcker inte med att ta emot däck när någon kommer och köper nya. Svensk Däckåtervinning har byggt upp en organisation som hanterar detta åt de företag som skrivit avtal med Svensk Däckåtervinning.

Det är inte tillåtet att ta dubbelt betalt. Verkstäder som tar betalt för att ta emot uttjänta däck bryter mot förordningen om producentansvar eftersom det är en del av Svensk Däckåtervinnings insamlingsorganisation och därför att dom själva får lämna däcken kostnadsfritt till återvinning. Däremot får de ta betalt för att montera av däcket från fälgen om någon vill lämna in ett komplett hjul.

Återvinningsavgifter från 1 januari 2023

Dessa avgifter betalar producenten till Svensk Däckåtervinning AB. Det står sedan producenten fritt att välja om eller hur mycket av detta man vill...

Anslutna företag

Alla däckleverantörer i Sverige som tar sitt producentansvar finns här.